OGB Design OGB Design OGB Design

Geen Voedselbank zonder vrijwilligers

Vrijwilligersovereenkomst

Vacatures


Geen Voedselbank zonder vrijwilligers

Wekelijks gaan er 5.000 producten in en uit de “opslag”. Dit vele werk kan niet tot stand komen zonder de inzet van de vrijwilligers van De Voedselbank. Er zijn zo’n 78 vrijwilligers in Harderwijk, Ermelo en Putten (en zelfs daarbuiten), die zich wekelijks voor De Voedselbank inzetten. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verzamelen en het transport van levensmiddelen, het sorteren van de producten, het klaarmaken en uitdelen van de pakketten, schoonmaakwerkzaamheden, communicatietaken en de intake van cliënten (door ongeveer 10 vrijwilligers van ZorgDat).


Al het werk voor De Voedselbank is op vrijwillige basis. Natuurlijk kunnen onkosten worden gedeclareerd. De gemeente Harderwijk heeft bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ten behoeve van alle vrijwilligers een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten. Klik hier voor het declaratieformulier.


De Voedselbank vindt het als organisatie belangrijk dat vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.

Als je als vrijwilliger hiervoor geen luisterend oor of geen vertrouwen vindt binnen de organisatie, dan kan je gebruik maken van een vertrouwenspersoon van Voedselbanken Nederland. De informatie hierover is te vinden op deze website.


Het bestuur organiseert minimaal een keer per jaar een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers. De vrijwilligers en het bestuur leren elkaar dan in een ontspannen sfeer op een andere manier kennen.

Vrijwilligersovereenkomst

Wanneer iemand bij De Voedselbank vrijwilligerswerk komt verrichten, sluiten het bestuur van De Stichting Voedselbank en de vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst.


In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over het doel van de werkzaamheden, de taken die de vrijwilliger gaat verrichten en over de privacy van de cliënten.


Daarnaast staat er bijvoorbeeld ook in, dat de vrijwilliger kennis moet hebben genomen van het Handboek Voedselveiligheid dat ook bij De Voedselbank aanwezig is.


Ook integer handelen is voor De Voedselbank heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld die de integriteit van ons doen en laten moeten bevorderen.

Deze regels zijn vastgelegd in een Integriteitscode die op 30 november 2019 door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland is vastgesteld.

De code geldt voor alle voedselbanken, voor de regionale distributiecentra, voor de landelijke vereniging en voor enkele organisaties die nauw met ons zijn verbonden.

Vacatures


• Coördinator samenstelling pakketten

Taakomschrijving:

Wekelijks worden producten aangeleverd aan De Voedselbank. Een team van vrijwilligers controleert deze producten en sorteert ze. Vervolgens worden ze op product soort en datum weggezet in de opslag.


De coördinator “samenstellen pakketten” inventariseert welke producten in de afgelopen week zijn binnengekomen en de houdbaarheidsdatum vaststellen en aan de hand daarvan beslissen welke producten worden uitgegeven. De “voorbeeldpakketten” voor de grote , middelgrote en kleine gezinssamenstelling vullen en overzicht maken van de producten die er ingaan, rekening houdend met “de Schijf van Vijf”. De vrijwilligers die “aan huis” bezorgen voorzien van de juiste aantal / soort pakket en  adres. Afmelding van klanten doorgeven aan het uitgifteteam. De tijdsinvestering is plm. 4 tot 6 uur per week.


• Assistent van de coördinator samenstelling pakketten

Taakomschrijving:

Wekelijks worden producten aangeleverd aan de Voedselbank. Een team van vrijwilligers controleert deze producten en sorteert ze. Vervolgens worden ze op product soort en datum weggezet in de opslag.


De de assistent  inventariseert samen met coördinator “samenstellen pakketten” welke producten in de afgelopen week zijn binnengekomen en de houdbaarheidsdatum vaststellen en aan de hand daarvan samen beslissen welke producten worden uitgegeven. De “voorbeeldpakketten” voor de grote, middelgrote en kleine gezinssamenstelling vullen en overzicht maken van de producten die er ingaan, rekening houdend met “de Schijf van Vijf”. De vrijwilligers die “aan huis” bezorgen voorzien van de juiste aantal/ soort pakket en  adres. Afmelding van klanten doorgeven aan het uitgifteteam. De tijdsinvestering is plm. 4 uur per week.


Indien u interesse hebt:

Neem dan contact op met Antoinette Walenberg, de algemeen coördinator Voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten. We kunnen dan samen bekijken of deze functie bij je past.

Zij is te bereiken  via: info@voedselbankharderwijk.nl en/ of M: 06-26 99 02 99.


• Assistent logistiek voor enkele uren per week

Als assistent logistiek verwerk en verdeel je het in De Voedselbank binnenkomende voedsel en goederen, richting voedselopslag en naar/ in de diepvries- en koelcel.

Je controleert de producten op de T.H.T.-datum en sticker het vlees voor de diepvries met een T.H.T-voedselbank sticker.


Wil je ons ondersteunen en wil je meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met coördinator logistiek, de heer Paul Combee.

M: 06-22 25 96 52 of via e-mail: combee7@zonnet.nl.Voor mensen met een (fysieke) beperking is het werk bij De Voedselbank minder geschikt. Het is zelfstandig werken en vaak sjouwen en verplaatsen van producten.Er zijn 3 vacatures
bij De Voedselbank