WAARSCHUWING VOOR BESMET VLEES, klik hier  OGB Design OGB Design OGB Design

Geen Voedselbank zonder vrijwilligers

Vrijwilligersovereenkomst

Vacatures


Geen Voedselbank zonder vrijwilligers

Wekelijks wordt heel veel werk verzet om alle voedselpakketten voor de cliënten gevuld te krijgen. Dit vele werk kan niet tot stand komen zonder de inzet van de vele vrijwilligers van De Voedselbank.


Er zijn zo’n 50 vrijwilligers in Harderwijk, Ermelo en Putten (en zelfs daarbuiten), die zich wekelijks voor De Voedselbank inzetten. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verzamelen en het transport van levensmiddelen, het sorteren van de producten, het klaarmaken en uitdelen van de pakketten, schoonmaakwerkzaamheden, communicatietaken en de intake van cliënten (door vrijwilligers van ZorgDat).


Al het werk voor De Voedselbank is op vrijwillige basis. De vrijwilligers, de coördinatoren en de bestuursleden worden niet betaald voor hun werk. Wel kunnen onkosten worden gedeclareerd. De gemeente Harderwijk heeft bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ten behoeve van alle vrijwilligers een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten.

Klik hier voor het declaratieformulier.


Het bestuur organiseert minimaal een keer per jaar een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers. De vrijwilligers en het bestuur leren elkaar dan in een ontspannen sfeer op een andere manier kennen.

Vrijwilligersovereenkomst

Wanneer iemand bij De Voedselbank vrijwilligerswerk komt verrichten, sluiten het bestuur van De Stichting Voedselbank en de vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst.


In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over het doel van de werkzaamheden, de taken die de vrijwilliger gaat verrichten en over de privacy van de cliënten.


Daarnaast staat er bijvoorbeeld ook in, dat de vrijwilliger kennis moet hebben genomen van het Handboek Voedselveiligheid dat bij De Voedselbank aanwezig is.

Vacatures

De Voedselbank is dringend op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies

(het gaat om vrijwillige, dus onbetaalde functies): • Vrijwilligers voor de dinsdagmiddag.
  Op dinsdagmiddag worden de ingezamelde producten gesorteerd en op datum in de stellingen gezet. Wie wil daarbij helpen?
  Vanaf plm. 13.00 tot 15.30 uur.


 • Uitgeven pakketten in Ermelo.
  Op vrijdag worden de pakketten uitgedeeld tussen 11.30 en 12.30 uur.
  Het gaat om plm. 50 pakketten. Wie komt ons helpen?
  Meer informatie: Gijs van Norden: 06-53 49 83 06.


Informatie en aanmelden: info@voedselbankharderwijk.nl of telefonisch met Antoinette Walenberg via 06- 26 99 02 99.Voor mensen met een (fysieke) beperking is het werk bij De Voedselbank minder geschikt. Het is zelfstandig werken en vaak sjouwen en verplaatsen van producten.Er zijn3 vacatures
bij De Voedselbank