OGB Design OGB Design OGB Design

Geen Voedselbank zonder vrijwilligers

Vrijwilligersovereenkomst

Vacatures


Geen Voedselbank zonder vrijwilligers

Wekelijks gaan er 5.000 producten in en uit de “opslag”. Dit vele werk kan niet tot stand komen zonder de inzet van de vrijwilligers van De Voedselbank.


Er zijn zo’n 87 vrijwilligers in Harderwijk, Ermelo en Putten (en zelfs daarbuiten), die zich wekelijks voor De Voedselbank inzetten. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verzamelen en het transport van levensmiddelen, het sorteren van de producten, het klaarmaken en uitdelen van de pakketten, schoonmaakwerkzaamheden, communicatietaken en de intake van onze klanten.


Al het werk voor De Voedselbank is op vrijwillige basis. Natuurlijk kunnen onkosten worden gedeclareerd. De gemeente Harderwijk heeft bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ten behoeve van alle vrijwilligers een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten. Klik hier voor het declaratieformulier.


De Voedselbank vindt het als organisatie belangrijk dat vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.

Als je als vrijwilliger hiervoor geen luisterend oor of geen vertrouwen vindt binnen de organisatie, dan kan je gebruik maken van een vertrouwenspersoon van Voedselbanken Nederland. De informatie hierover is te vinden op deze website.


Het bestuur organiseert minimaal een keer per jaar een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers. De vrijwilligers en het bestuur leren elkaar dan in een ontspannen sfeer op een andere manier kennen.

Vrijwilligersovereenkomst

Wanneer iemand bij De Voedselbank vrijwilligerswerk komt verrichten, sluiten het bestuur van De Stichting Voedselbank en de vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst.


In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over het doel van de werkzaamheden, de taken die de vrijwilliger gaat verrichten en over de privacy van de klanten.


Daarnaast staat er bijvoorbeeld ook in, dat de vrijwilliger kennis moet hebben genomen van het Handboek Voedselveiligheid dat ook bij De Voedselbank aanwezig is.


Ook integer handelen is voor De Voedselbank heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld die de integriteit van ons doen en laten moeten bevorderen.

Deze regels zijn vastgelegd in een Integriteitscode die op 30 november 2019 door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland is vastgesteld.

De code geldt voor alle voedselbanken, voor de regionale distributiecentra, voor de landelijke vereniging en voor enkele organisaties die nauw met ons zijn verbonden.

Vacatures

Onze organisatie, De Voedselbank Harderwijk, Ermelo, Putten ontwikkelt zich in een snel tempo. Daarom zoeken we ondersteuning en uitbreiding van vrijwilligers op diverse niveaus. Dit zijn de volgende functies:


• ASSISTENT ALGEMEEN COÖRDINATOR SECRETARIAAT

• Aangaande facilitaire en logistieke zaken en voedselveiligheid

• Circa 8 uur per week


• ASSISTENT ALGEMEEN COÖRDINATOR VRIJWILLIGERSZAKEN

• Zoals aanmaken en up-to-date houden profielen, selectie, jubilea en training

• Circa 6 uur per week


• ASSISTENT ALGEMEEN COÖRDINATOR COMMUNICATIE

• P.R. en website, zowel intern als extern

• Circa 8 -10 uur per week


• COÖRDINATOR LOGISTIEK

Als logistiek coördinator vervul je een belangrijke spilfunctie binnen De Voedselbank. Je bent verantwoordelijk voor de optimale beheersing van de goederenstroom. Je coördineert alle activiteiten met betrekking tot goederenontvangst, voorraadbeheer en distributie. Daarnaast stuurt de coördinator logistiek het team van chauffeurs aan.


Wat wij vragen:

Je draagt zorg voor de realisatie van de met klanten, leveranciers of logistieke dienstverleners afgesproken tijdigheid en volledigheid

• Directe afstemming en overleg met de algemeen coördinator over de dagelijkse gang van zaken

• Kennis van en ervaring met logistieke processen

• Je weet het nodige van de voedsel- toeleveranciers

• Certificaat voor gebruik van de stapelaar (cursus kan worden aangeboden)

• Je vindt het leuk om onderdeel uit te maken van een team van vrijwilligers.


De functie kent een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

De tijdsbelasting is gemiddeld 20 tot 24 uur verdeeld over de week


• ASSISTENT LOGISTIEK

Als assistent logistiek verwerk en verdeel je de binnenkomende voedingsmiddelen en goederen naar de opslag, waaronder de koel- en vriescel. Voedselveiligheid en hygiëne zijn belangrijk en je controleert de voedingsmiddelen op de T.H.T -datum.


Wat wij vragen:

• Je hebt logistieke kennis en ervaring

• Je bent in staat overzicht te houden en nauwkeurig te werken;

• Certificaat voor gebruik van de stapelaar (cursus kan worden aangeboden)

• Je vindt het leuk om onderdeel uit te maken van een team van vrijwilligers.


De tijdsbelasting is wisselend en bedraagt gemiddeld 8 uur per week.


Meer informatie

Mocht je belangstelling hebben voor deze functies en wil je meer informatie?

Neem dan contact op met de algemeen coördinator mevrouw Antoinette Walenberg

M: 06-26 99 02 99 of E: info@voedselbankharderwijk.nlVoor mensen met een (fysieke) beperking is het werk bij
De Voedselbank minder geschikt. Het is zelfstandig werken en vaak sjouwen en verplaatsen van producten.Er zijn 5 vacatures
bij De Voedselbank
Inloggen op de pagina van de
Voedingsbodem
van de Voedselbanken.nl

Info voor onze vrijwilligers