OGB Design OGB Design OGB Design

AANGEPASTE UITGIFTEMOMENTEN IN HARDERWIJK

I.V.M. HET CORONA-VIRUS


Indien u een pakket ontvangt op de WOENSDAG
dan wordt u verwacht tussen 14.00 en 15.45 uur
om uw pakket op te halen.


Indien u een pakket ontvangt op de VRIJDAG
dan wordt u verwacht tussen 11.30 en 13.00 uur
om uw pakket op te halen.


NIET VERGETEN  -  GROTE TAS(SEN) MEENEMEN A.U.B.

Bent u ziek of verkouden blijf THUIS en neem contact op met 06-13 15 86 46

DE THUISBEZORGING ZAL ZOALS GEWOONLIJK
OP DE VRIJDAG GEDAAN WORDEN!


Houdt u zich aan de onderstaande regels:

 • Met één persoon uw pakket afhalen
 • Dringend advies tot het dragen van mondkapjes
 • 1,5 meter afstand van anderen houden
 • Alleen op de aangegeven tijden aanwezig zijn
 • Let op de aanwijzingen van de vrijwilligers!
 • Doet u dit niet dan krijgt u geen pakket mee.


Bij wijzigingen informeren wij u via telefoon,
deze website en facebook.


Inzamelingsactie voor De Voedselbank voor de komende weken

De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten vraagt ook voor 2022 weer uw medewerking om er voor te zorgen dat de mensen die daarvoor in aanmerking komen, ook in 2022 weer wekelijks een passend pakket goederen kan ontvangen. Van u wordt gevraagd om de komende weken de volgende artikelen in te leveren op de onderstaande inzamelpunten. We hopen weer te mogen rekenen op uw bereidwilligheid.


U kunt helpen door producten in te leveren:


week 03 (17 t/m 22 januari)

• Rozijnen/ zuidvruchten

• Schenkstroop


week 04 (24 t/m 29 januari)

• Toiletpapier (4 rol)

• Pak zuurkool (ongekoeld houdbaar)

• Rijstewafels


week 05 (31 januari t/m 05 februari)

• Pak houdbare melk

• Aardappelpuree

• Rol beschuit


week 06 (07 t/m 12 februari)

• Zak of pot bonenschotel

• Sandwichspread (450 gram of minder)

• Liga Evergreen crunchy muesli appel-peer


Ook dit jaar blijkt het nodig te zijn de minder draagkrachtigen in onze woonplaatsen te voorzien van een pakket levensmiddelen. We rekenen er op dat u ook de komende periode onze inzamelpunten weer overstelpt met uw gulle gaven. Ontzettend bedankt ...


Deze kunt u inleveren op de volgende dagen, tijden en inleverlocaties:

maandag

maandag
maandag

woensdag

woensdag

vrijdag

zaterdag

openingstijden

09.30 tot 11.30 uur

09.00 tot 11.00 uur

09.30 tot 11.30 uur

19.00 tot 20.00 uur

16.00 tot 17.00 uur

09.00 tot 11.00 uur

11.00 tot 12.00 uur

van de winkel

- De Grote Kerk, Kerkplein in Harderwijk

- De Zaaier, E. den Herderstraat in Harderwijk

- De Petrakerk, Busken Huetlaan in Harderwijk

- De Bethelkerk, De Wittenhagen in Harderwijk

- De Plantagekerk, Stationslaan in Harderwijk

- De Regenboog, Biezenplein in Harderwijk

- Het Visnet, Frankenskamp in Harderwijk

- De Spar, Zuiderzeestraatweg in Hierden

Het inzamelen van de producten zal op een veilige en hygiënische manier in kratten worden gedaan, conform de richtlijnen van het RIVM. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw producten te brengen, dan is een gift voor De Voedselbank ook altijd welkom op rekeningnummer: IBAN: NL79 RABO 0161 4018 80 t.n.v. De Voedselbank Harderwijk.


Namens De Voedselbank en de mensen die hiervan gebruik maken

HARTELIJK DANK


Voor meer informatie over deze inzamelingsactie kunt u contact opnemen met
Antoinette Walenberg, coördinator Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten,
M: 06-26 99 02 99 of via E:
info@VoedselbankHarderwijk.nl

Heb je klachten ...

 • Heb je klachten zoals koorts, luchtwegklachten (hoesten/kortademigheid) blijf dan thuis.
  Ook bij twijfel niet komen.
  Raadpleeg bij klachten de huisarts.
 • Ben je ziek: Neem dan contact op met Gerda van den Hazel, coördinator voedselpakketten, voor het afmelden 06-13 15 86 46..

Corona zelftest

Zelf thuis op Corona testen binnen
15 minuten.

U kunt hier een Zelftest-instructie video volgen. (0122)

Speciale huiswerkbegeleiding Ermelo

 • Doel: Jongelui helpen bij het plannen en maken/leren van huiswerk en bijles.
 • Doelgroep: Middelbare scholieren die niet in de gelegenheid zijn gebruik te maken van reguliere, bestaande vormen van huiswerkbegeleiding.
 • Frequentie: Eens per week.
 • Tijdstip: Dinsdagavond van 18.30 - 20.30 uur.
 • Wie komen in aanmerking: Middelbare scholieren uit financieel minderdraagkrachtige gezinnen.
 • Kosten: Gratis.
 • Plaats: Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43.
 • Begeleiders: Fokke Hessels en Kees Pastoor (beiden docent).
 • Aanmelden per mail: fhessels52@gmail.com of k.pastoor@solocon.nl. (0122)

Marjan (58) uit Harderwijk zet speciale kledingwinkel van haar moeder voort: “Dit was haar pareltje”

Eigenlijk is kleding helemaal niet haar ding. Toch staat Marjan van Noordennen (58) uit Harderwijk alweer vijf jaar aan het roer van Nel’s Kledingservice, de Harderwijkse kledingwinkel voor minima en het geesteskind van haar overleden moeder Nel Gerritsen. “Dit was haar pareltje en daar voel ik me verantwoordelijk voor.” lees verder (1221)

Klanten Voedselbank krijgen energiebespaarpakketje

Zo’n 160 huishoudens die zijn aangesloten bij De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten ontvangen deze maand een praktisch energiebespaarpakketje. Hierin zitten een ledlamp, stekker met aan-/uitschakelaar en een flyer met informatie.


Leuk en laagdrempelig

Met het energiebespaarpakketje kunnen huishoudens die minder te besteden hebben op een leuke en laagdrempelige manier kennismaken met energiebesparende maatregelen en besparen op hun energiekosten. Initiatiefnemers van de pakketjes zijn de zeven regiogemeenten, de voedselbank en duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam.


Oplopende gasprijzen

Met de oplopende gasprijzen is het nog belangrijker geworden om energie te besparen.

Dit kan al door een aantal kleine dingen in de woning aan te passen, zoals zuinige verlichting en een schakelaar waarmee je apparaten helemaal uit kunt zetten.


v.l.n.r.: Paul Combee (2e algemeen coördinator Voedselbank), Antoinette Walenberg
(algemeen coördinator Voedselbank) en Sigrid van der Schaar (Veluwe Duurzaam).


Steuntje in de rug

Onze Voedselbank vorige week de bespaarpakketjes. Antoinette Walenberg (algemeen coördinator van deze locaties) ziet de energiebespaarpakketjes als een ‘mooi steuntje in de rug’. “Het is voor veel mensen onbekend wat en hoe ze kunnen besparen in huis.

Dit pakketje is een mooi en fysiek middel om ze verder te helpen.”


Over Veluwe Duurzaam

Veluwe Duurzaam is het onafhankelijke duurzaamheidsloket van de gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hier terecht voor informatie en advies op het gebied van energiebesparing en het verduurzamen van hun woning, gebouw of tuin. (1221)

De Menstruatieproducten Uitgifte Punten bieden gratis menstruatieproducten aan

Stichting Armoedefonds heeft het 100e uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten gerealiseerd. Vrouwen die niet voldoende geld hebben om zelf maandverband of tampons te kopen, kunnen er gebruik van maken. Uit eerder onderzoek is bekend dat 1 op de 10 meisjes en vrouwen wel eens geen geld heeft voor maandverband of tampons.

De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten  

is zo'n MUP uitgiftepunt. (1221)

De Voedselbank deelt soms producten uit na de houdbaarheidsdatum

Op verpakte levensmiddelen staat altijd een houdbaarheidsdatum:

 • THT: dit staat op de meeste producten en geeft aan dat de producent de kwaliteit garandeert tot en met deze datum. De THT wordt gebruikt bij droge kruidenierswaren en de meeste gekoelde producten die op een aangegeven temperatuur moeten worden bewaard.


 • TGT: dit staat op zeer kort houdbare producten zoals vers vlees, verse kip, verse vis en dagverse zuivel. Deze producten moeten worden bewaard bij 0 - 4° Celsius. Geadviseerd wordt om producten na deze datum niet meer te eten in verband met mogelijk bederf.


Mogen producten na de aangegeven datum nog worden uitgedeeld?

 • Bij TGT is al aangegeven dat dit kwetsbare producten zijn en mogen dus na de TGT niet meer worden uitgedeeld omdat de voedselveiligheid niet kan worden gegarandeerd.


Bij THT ligt dit anders:

 • Producten die gekoeld bij 7° Celsius moeten worden bewaard mogen na verstrijken van de datum niet meer worden uitgedeeld.


Producten die niet-gekoeld kunnen worden bewaard (de droge kruidenierswaren) mogen onder voorwaarde na het verstrijken van de THT worden uitgedeeld. Dit mag omdat de kwaliteit, afhankelijk van het soort product, langzaam terugloopt maar geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert. (Verder lezen, ook in meerdere talen) (1221)

PvdA Harderwijk-Hierden scherpt beleid bestaanszekerheid verder aan

Harderwijk gaat stevig aan de slag met beleid op het gebied van bestaanszekerheid. De nieuwe Nota Bestaanszekerheid werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad, en ook alle aanvullingen van de PvdA werden door de raad aangenomen. Zo gaat Harderwijk voortaan ruimhartiger om met het ontvangen van giften voor ontvangers van bijstand.


De grens hiervoor is opgetrokken naar €1.200,00 per jaar en alle giften van organisaties als de Voedselbank, Mensen in Nood, Stichting Leergeld en Nel’s kledingservice tellen hier niet in mee. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen in de bijstand snel in problemen komen dankzij de ruimhartigheid van anderen. Dit voorstel van de PvdA werd mede ingediend door D66, GroenLinks en de ChristenUnie.


Harderwijk gaat tevens meer maatwerk toepassen bij de kostendelersnorm bij gezinnen met meerderjarige kinderen. PvdA, D66 en ChristenUnie riepen hiertoe op, omdat het toepassen van de kostendelersnorm bij gezinnen met inwonende kinderen kan leiden tot ongewenste situaties, zoals jongerendakloosheid, financiële problemen en verminderde mantelzorg. Ook kunnen kinderen minder snel sparen, waardoor zij ook minder snel zelfstand kunnen zijn. Harderwijk maakt nu een mooie stap, door vaker gebruik te gaan maken van de beleidsvrijheid die de wet biedt.


Om meer inzicht te krijgen in de lokale armoedeproblematiek in Harderwijk, en daarmee zo goed mogelijk deze problemen te kunnen bestrijden gaat de gemeente met lokaal onderzoek de doelgroep in kaart brengen, in plaats van gebruik te maken van landelijke cijfers. Dit voorstel van de PvdA werd mede ingediend door GroenLinks, D66 en de VVD. Als laatste wordt door een verzoek van D66, PvdA en GroenLinks de cliëntenraad in Harderwijk opnieuw opgezet, waardoor inwoners een plek hebben waar ze terecht kunnen als ze er niet uit komen met de gemeente of gemeentelijke instellingen.


PvdA Fractievoorzitter en kersverse lijsttrekker Wilco Bos is blij met het resultaat van de raadsvergadering: “Met deze nota Bestaanszekerheid zet de gemeente echt stappen om mensen daadwerkelijk uit armoede te helpen. Door ruimhartiger te zijn met zaken als giften en de kostendelersnorm laat de gemeenteraad ook zien dat mensen in Harderwijk meer ruimte en zekerheid gaan krijgen.” (1221)

°Fontanusplein 1: Voedselbank Putten

Ik ga het dit keer met u hebben over een ongemakkelijke waarheid. Over een voorziening die niet zou moeten bestaan in een welvarend land. Onlangs was ik op visite bij het bestuur en de vrijwilligers van De Voedselbank Putten. Dat bezoek maakte indruk.


ARMOEDEGRENS

“Wat zullen wij vandaag eens eten?” Deze bijna vanzelfsprekende vraag gaat dagelijks in veel gezinnen over tafel. Er zijn echter ook gezinnen waar een dagelijkse warme maaltijd helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Ook in onze gemeente leven mensen onder de armoedegrens. Meer dan u denkt. Soms tijdelijk, soms altijd. Voor deze groep is De Voedselbank een uitkomst. En dat voelt, zoals aangegeven, ongemakkelijk. Het mooiste is immers als iedereen zichzelf kan redden.


SCHROOM

Als gemeente proberen wij onze inwoners daarin bij te staan. Maar dat lukt niet voor de volle 100 procent. Zo eerlijk moet ik zijn. Om die reden wijzen wij inwoners op De Voedselbank. Dat doen wij als gemeente door het stellen van de simpele vraag: “Hebben jullie wel te eten vandaag?” Dat is een lastigere vraag dan: “Wat zullen wij eens eten?”, maar wij stellen ‘m wel. En ik wil dat meer instanties en organisaties die vraag stellen aan hun cliënten en leden. Dat is nodig.


SUPERMARKT

Tijdens mijn bezoek aan De Voedselbank wezen de vrijwilligers mij erop dat veel van onze inwoners de voedselbank niet kennen. Of niet willen kennen. Dit uit schaamte. En dat is voor nergens voor nodig. Een bezoek aan de voedselbank is niets meer of minder dan een bezoek aan de supermarkt. De zeer betrokken vrijwilligers vragen u niet om uw komst te verantwoorden, maar helpen u gewoon voort. Als geen ander weten zij dat het niet altijd meezit in het leven.


Nogmaals: eigenlijk zou er geen voedselbank moeten zijn. Maar de realiteit is anders. Best veel mensen, ook in ons dorp, hebben moeite om het tempo van onze voortjakkerende samenleving bij te houden. En wat ben ik blij en trots dat er altijd mensen opstaan die, vrijwillig en onbaatzuchtig, de handen uit de mouwen steken voor hun medemensen.

Dank jullie wel, bestuur en vrijwilligers van De Voedselbank Putten. (1221)

Bert Koops, wethouder Putten

Voedselbank komt met nieuw winkelconcept

1 oktober 2021 is de Voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten verhuisd naar een nieuwe locatie op industrieterrein Lorentz. Het nieuwe adres aan de Nobelstraat 7 is slechts ‘een deur verder’, maar het pand biedt de organisatie veel meer ruimte. Hierdoor wordt in 2022 het winkelconcept geïntroduceerd. Vrijwilligers hebben in 2 weken de stellingen gebouwd en daarna in 1,5 maand alle producten naar de nieuwe locatie verhuisd. In de tussentijd ging de uitgifte van de pakketten, aangevuld met tegoedbonnen van supermarkten, gewoon door.

Volgens Antoinette Walenberg en Coen van Woerkom geeft het winkelconcept de klanten
meer respect en eigenwaarde. (foto: Marco Jansen)


Het overstappen naar het winkelconcept is de belangrijkste reden voor de verhuizing, stelt voorzitter Coen van Woerkom. Inclusief de verdiepingsvloer is er in het nieuwe pand 1000 m2 ruimte. Ook de infrastructuur is aanzienlijk verbeterd. Zo is er een wachtruimte voor de klanten, een personen- en goederenlift en is het pand geheel ‘minder valide proof’. Dat betekent dat mensen met een scootmobiel het pand in kunnen rijden. Klanten worden bij binnenkomst ontvangen aan de balie. Ook is er ruime opslag en een koel- en vriescel.

Op de bovenste etage krijgt Nel’s Kledingservice 250 m2 tot haar beschikking; zij verhuist maart 2022 van de Landbouwlaan in het Nachthok naar de Nobelstraat.


Het winkelconcept wordt medio het eerste kwartaal van 2022 uitgerold. Algemeen coördinator Antoinette Walenberg: ,,In het voorste gedeelte komen de producten in de stellingen van het aanbod van die week. De Voedselbank is geen winkel, maar een winkelconcept. Dat betekent dat de voorraad bestaat uit wat we gedoneerd krijgen. Broodbeleg, pasta’s, groenten, zuivel, vlees, chips en nootjes. Klanten kunnen bij ons ook non-food, zoals zeep, tandpasta en wasmiddel krijgen.’’


Supermarkt Deen is weg uit Harderwijk en heeft de winkelwagentjes geschonken. Het winkelconcept moet bijdragen aan meer zelfrespect en eigenwaarde. ,,Mensen vinden het gezellig om te winkelen en dat gevoel is anders als ze een pakket krijgen uitgereikt. Toch kunnen mensen gebruik blijven maken van de door ons samengestelde pakketten bij onze uitgiftepunten in Ermelo (Pinel) en Putten (Inloophuis Molenweg)’’, legt Van Woerkom uit.


Binnenkort wordt er proefgedraaid door de vrijwilligers met het winkelconcept. Walenberg: ,,We hebben nu een pakketsysteem in kleuren: oranje is voor een gezin van 1-2 personen, groen 3-4 personen en blauw 5 of meer personen. Bij de balie krijgen klanten een kaartje in de betreffende kleur en loopt een gastvrouw de eerste keer mee om te duiden wat je daar voor kunt krijgen. De Voedselbank is een aanvulling in de post levensonderhoud; je kunt hier 2-4 dagen per week van eten. Daar is het leefgeld de basis voor.”


Ze schatten dat momenteel zo’n 160 huishoudens in Harderwijk, Ermelo en Putten een beroep doen op de Voedselbank. Van Woerkom: ,,Dit zijn 450 ‘monden’ en dat aantal lijkt stabiel na 1,5 jaar coronatijd. We denken echter dat nog veel meer gezinnen aanspraak maken. Of men weet het niet, of er is schaamte.’’ (1121)  

Bron: Marco Jansen- Ermelo’s weekblad.nl

De Rotary Putten, schonk € 5624,00 voor de kinderen van De Voedselbank Putten

     
Nieuwsbrief oktober 2021

Nieuwsbrief april 2021

Nieuwsbrief februari 2021


GOOI NIET ONNODIG

VOEDSEL WEG!


THT betekent:

Tenminste Houdbaar Tot … Producten met een THT datum kunnen vaak nog lang probleemloos gegeten worden.


TGT betekent:

Te Gebruiken Tot …

Deze datum geldt voor bederfelijke producten en kunnen na de datum beter niet meer gegeten worden.


Richtlijnen van de kwaliteit
bij THT en/ of TGT.
Een flyer in meerdere talen


Houdbaarheidstabel Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit


Enkele cijfers over voedselverspilling in Nederlandse huishoudens (2021):


Nederlandse huishoudens verspilden in 2020 gemiddeld

34,3 kg eten per persoon per jaar aan vast voedsel (inclusief dikke vloeistoffen en zuivel).


Dat is een daling van 17% ten opzichte van 2016 (41,2 kg) en 29% ten opzichte van 2010 (48,0 kg)


We kunnen het nu aan, maar als het aantal huishoudens blijft stijgen ...

Corona eiste een forse aanpassing van de werkwijze. De ongeveer zestig en veertig pakketten voor Ermelo en Putten worden net als eerder op vrijdag met een auto daarheen gebracht, maar het afhalen moest anders; minder mensen tegelijk, alles op 1,5 meter afstand en verplicht medisch mondkapje.

Antoinette WalenbergETEN BEWAREN

Hoelang kun je een geopend product bewaren? Wat is de beste bewaarplek voor je eten en drinken (de koelkast, vriezer of voorraadkast)?

En hoe herken je bederf?


In deze online Bewaarwijzer vind

je het bewaaradvies van meer

dan 2.000 producten.

Inclusief handige bewaartips.

LET OP