OGB Design OGB Design OGB Design

AANGEPASTE UITGIFTEMOMENTEN I.V.M. HET CORONA-VIRUS

Uw pasnummer begint met H81 …

Dan wordt u verwacht op de WOENSDAG
tussen 16.00 en 16.45 uur om uw pakket op te halen


Uw pasnummer begint met H91 ...

Dan wordt u verwacht op de WOENSDAG
tussen 15.00 en 16.00 uur om uw pakket op te halen


Uw pasnummer begint met H01... en H51...

Dan wordt u verwacht op de VRIJDAG

tussen 11.30 en 12.00 uur om uw pakket op te halen


Uw pasnummer begint met H61... en H71...

Dan wordt u verwacht op de VRIJDAG

tussen 12.30 en 13.00 uur om uw pakket op te halen


NIET VERGETEN  -  GROTE TAS(SEN) MEENEMEN A.U.B.

Bent u ziek of verkouden blijf THUIS en neem contact op met 06-13 15 86 46

DE THUISBEZORGING ZAL ZOALS GEWOONLIJK
OP DE VRIJDAG GEDAAN WORDEN!


Houdt u zich aan de onderstaande regels:

 • Met één persoon uw pakket afhalen
 • Dringend advies tot het dragen van mondkapjes
 • 1,5 meter afstand van anderen houden
 • Alleen op de aangegeven tijden aanwezig zijn
 • Let op de aanwijzingen van de vrijwilligers!
 • Doet u dit niet dan krijgt u geen pakket mee.


Bij wijzigingen informeren wij u via telefoon,
deze website en facebook.


Inzamelingsactie voor De Voedselbank voor de komende weken

Door het coronavirus heeft De Voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood. Daarom is het fijn dat zoveel mensen meehelpen met de inzamelingsactie en producten brengen. Doet u nu ook weer mee?


U kunt helpen door producten in te leveren:


Voor week 2 (11 t/m 16 januari)

• Hagelslag

• Muesli of cruesli

• Afwasmiddel


Voor week 3 (18 t/m 23 januari)

• Houdbare melk

• Ontbijtgranen (Brinta, Havermout, Muesli)

• Hagelslag

Deze kunt u inleveren op de volgende dagen, tijden en inleverlocaties:

maandag

maandag
maandag

woensdag

woensdag

vrijdag

zaterdag

openingstijden

09.30 tot 11.30 uur

09.00 tot 11.00 uur

09.30 tot 11.30 uur

19.00 tot 20.00 uur

19.00 tot 20.00 uur

09.00 tot 11.00 uur

11.00 tot 12.00 uur

van de winkel

- De Grote Kerk, (Wheme) Kerkplein in Harderwijk

- De Zaaier, E. den Herderstraat in Harderwijk

- De Petrakerk, Busken Huetlaan in Harderwijk

- De Bethelkerk, De Wittenhagen in Harderwijk

- De Plantagekerk, Stationslaan in Harderwijk

- De Regenboog, Biezenplein in Harderwijk

- Het Visnet, Frankenskamp in Harderwijk

- De Spar, Zuiderzeestraatweg in Hierden

Het inzamelen van de producten zal op een veilige en hygiënische manier in kratten worden gedaan, conform de richtlijnen van het RIVM. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw producten te brengen, dan is een gift voor De Voedselbank ook altijd welkom op rekeningnummer: IBAN: NL79 RABO 0161 4018 80 t.n.v. De Voedselbank Harderwijk.


Namens De Voedselbank en de mensen die hiervan gebruik maken

HARTELIJK DANK


Voor meer informatie over deze inzamelingsactie kunt u contact opnemen met
Antoinette Walenberg, coördinator Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten,
M: 06-26 99 02 99 of via E:
info@VoedselbankHarderwijk.nl

Heb je klachten ...

 • Heb je klachten zoals koorts, luchtwegklachten (hoesten/kortademigheid) blijf dan thuis.
  Ook bij twijfel niet komen.
  Raadpleeg bij klachten de huisarts.
 • Ben je ziek: Neem dan contact op met Gerda van den Hazel,  coördinator voedselpakketten, voor het afmelden 06-13 15 86 46.

Menselijkheid bij Harderwijkse bijstand

Het nieuws dat in de gemeente Wijdemeren een vrouw € 7.000,00 bijstand moest terugbetalen, omdat haar moeder voor boodschappen zorgde, is ook in Harderwijk ingeslagen als een bom. De Harderwijkse raadsleden Wilco Bos (PvdA) en Anke Buurman-Kuiper (D66) vinden dat er niet op deze manier met mensen met een uitkering omgegaan moet worden.


Daarom dienen zij volgende week in de vergadering van de gemeenteraad een motie in, om te voorkomen dat dit ook in Harderwijk gebeurt. De motie roept het College op om gebruik te maken van de beleidsvrijheid die de participatiewet biedt. Hiermee wordt het inwoners toegestaan om vrij te besteden giften te ontvangen, tot 120% van het bijstandsniveau, zonder gekort te worden op hun bijstandsuitkering. Mensen in een uitkering hoeven op deze manier niet bang te zijn gekort te worden omdat ze boodschappen ontvangen van De Voedselbank, Stichting Mensen in Nood of hun eigen ouders.


Raadslid Wilco Bos: “De oorzaak van deze ellende is helaas het systeem van wantrouwen dat landelijk is opgetuigd. De bijstand is oorspronkelijk bedoeld om te zorgen dat iedereen in Nederland op een normale manier rond kan komen. Tegenwoordig is het zo complex gemaakt, dat mensen geconfronteerd worden met een woud aan regels en wantrouwen.” Anke Buurman-Kuiper vult aan: “Helaas is dit plaatselijk niet op te lossen, maar we kunnen er in ieder geval voor zorgen dat er in Harderwijk menselijk met de regels wordt omgegaan, vandaar deze motie.” (0121)

Inzamelingsactie plaatselijke kerken levert goed bedrag op voor De Voedselbank

Er is zaterdag 19 december jl. een grote inzamelingsdrive-in georganiseerd bij de Nieuwe Kerk in Putten. Plaatselijke kerken hadden daartoe het initiatief genomen. Volgens de initiatiefnemers is de hulp van particulieren, nu het aantal mensen dat gebruik moeten maken van De Voedselbank stijgt èn het aanbod van supermarkten kleiner wordt, extra hard nodig. De inzamelingsactie vond plaats van 10.00 tot 12.00 uur.


Een komen en gaan van donateurs zorgde ervoor dat de tien vrijwilligers van de verschillende kerken voortdurend de handen uit de mouwen konden steken. Om 12.00 uur waren er 110 kratten met levensmiddelen volledig gevuld. “Een welkom resultaat” waarmee de klanten van De Voedselbank ook dit jaar weer een degelijke kerstmaaltijd op tafel kunnen zetten. Naast de aangeleverde levensmiddelen werd ook voor ruim 625 euro aan cadeaukaarten en contant geld geven. Hiervan worden verse levensmiddelen gekocht. Deze gezamenlijke actie krijgt een vervolg. Begin maart 2021 staat een nieuwe inzameling op de agenda. (1220)

Garantstelling van rijksoverheid in geval van extreme groei en voedseltekorten bij de voedselbanken

De rijksoverheid stelt voor volgend jaar een vangnet van 4 miljoen euro voor de voedselbanken beschikbaar. Dat geld mag alleen met toestemming van de rijksoverheid besteed worden om voedsel van te laten kopen, als er door de verwachte toename van het aantal klanten door de economische crisis onvoldoende voedsel beschikbaar is. Anders gezegd: als er dan bij de voedselbanken geen voedseltekorten ontstaan, gaat het geld weer terug naar de rijksoverheid!


Bij het uitbreken van de coronacrisis begin dit jaar was ook sprake van een vangnet van 4 miljoen euro voor het geval alle voedselbanken dicht moesten en de klanten toch eten moesten hebben. Voedselbanken hoefden gelukkig geen gebruik van dit vangnet te maken, omdat het lukte de door corona gesloten voedselbanken en distributiecentra weer open te krijgen. Deze 4 miljoen euro, die dus niet is uitgegeven, is precies hetzelfde geld als hierboven beschreven en dat nu voor het komende jaar wederom beschikbaar wordt gesteld als dat nodig is. Download hier de brief.


Het totale bedrag van het vangnet om volgend jaar voedsel van te kopen, als dat nodig is, bedraagt 5 miljoen euro. Namelijk de zojuist genoemde 4 miljoen euro plus een miljoen van het Europees Sociaal Fonds. De verwachting is dat uit dit fonds de komende 7 jaar elk jaar één miljoen euro voor de voedselbanken beschikbaar komt als dat nodig is. De waarde van het voedsel in de pakketten die de voedselbanken nu al verspreiden is ruim 1 miljoen euro per week.


De toegezegde subsidie van de overheid is uitsluitend bedoeld om er voedsel van te kopen als dat volgend jaar nodig is en dus niet voor de kosten die nodig zijn voor het samenstellen en distribueren van voedselpakketten; zoals huisvesting, transportmiddelen, brandstof en voedselveiligheid. Het geld dat nu met de missie van 538 wordt opgehaald is hard nodig om deze kosten (5 euro per pakket) van de 172 voedselbanken en 10 distributiecentra te kunnen betalen. Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers, niemand wordt door ons betaald. (1220)

Boeket & Co steunt De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten

Boeket & Co is in actie gekomen voor De Voedselbank! Van iedere bestelling in de webshop, ging een euro naar de Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten. Daarnaast hebben de cliënten die bij deze Voedselbank zijn aangesloten verse bloemen gekregen. Woensdag 16 december overhandigde Noor Juliëtte van der Windt van Boeket & Co de bloemen en opbrengst van de actie aan de voedselbank. (1220)

Klik op de foto voor de video

Leerlingen maken kerstpakketten voor De Voedselbank

Afgelopen weken heeft de UNESCO-leerlingenwerkgroep samen met Stichting Present Harderwijk een goeddoelactie opgezet. Gezinnen die dat kunnen gebruiken, ontvangen een steuntje in de rug tijdens de feestdagen. Samen met alle leerlingen en collega’s van het CCNV hebben we gedurende drie weken allerlei producten ingezameld, om daarmee minstens 150 kerstpakketten samen te stellen. Dit hebben we gedaan in samenwerking met De Voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten. Elke jaarlaag heeft elke week iets anders meegenomen, zoals chocomel, kerstchocolaatjes, thee en chips. Er is massaal gegeven, en daar zijn we erg blij mee! Onze eigen leerlingen hebben katoenen tasjes versierd waar de producten in worden gedaan. Tevens is het gelukt om een paar kleine cadeautjes te kopen, waaronder een spelletje en een Donald Duck pocket. Donderdag 17 december zijn de kerstpakketten opgehaald door De Voedselbank, die hun grote dank uitspraken! (1220)

Gemeente Putten steunt Voedselbank met bijdrage voor koel-vriesinstallatie

Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft besloten om een financiële bijdrage van 15.000 euro te leveren aan de koel-vriesinstallatie van De Stichting Voedselbank Harderwijk. De Voedselbank vervult een belangrijke rol in Putten en voorziet mensen met weinig financiële mogelijkheden van (nood)steun in de vorm van voedselpakketten. Hiermee vormen ze een vangnet voor deze doelgroep.


Het werkgebied van De Stichting Voedselbank Harderwijk omvat de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten. In iedere gemeente is een uitdeelpunt van de voedselpakketten. Op vrijdag is het uitdeeldag. Dan worden de pakketten samengesteld en vanuit de centrale hal in Harderwijk naar de uitdeelpunten in Ermelo en Putten vervoerd. In Putten is het uitgiftepunt van de voedselpakketten gevestigd in het inloophuis ‘t Hart van Putten. Puttenaren die gebruikmaken van deze voorziening kunnen hier iedere vrijdag van 12.30 uur tot 13.30 uur terecht voor het ophalen van een voedselpakket.


Nieuw pand

De eigenaar van het huidige pand in Harderwijk waarin De Voedselbank is gevestigd, gaat een nieuw pand bouwen. Ook het nieuwe pand zal gratis ter beschikking worden gesteld aan De Voedselbank. De bouwkosten voor het pand komen voor rekening van de eigenaar, maar de verschillende energiebesparende maatregelen en inrichting komen voor rekening van De Voedselbank. De Voedselbank wil in het nieuwe pand gebruikmaken van een winkelconcept. De klanten van De Voedselbank krijgen dan niet een van tevoren samengesteld voedselpakket, maar kunnen zelf hun producten uitkiezen.


De Voedselbank vraagt voor de herinrichting en energiebesparende maatregelen een financiële bijdrage van de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten. Gemeente Harderwijk heeft over de kredietverlening overleg met De Voedselbank. Ambtelijk is vanuit Harderwijk het voorstel gedaan dat Ermelo en Putten gezamenlijk een krediet voor de koel-vriesinstallatie ter beschikking stellen. Beide gemeenten is gevraagd om 15.000 euro hiervoor vrij te maken. De gemeenteraad van Harderwijk heeft inmiddels besloten een eenmalige bijdrage van 65.000 euro te leveren en een jaarlijkse subsidie van 10.000 euro.


Versproducten

Het Puttense college wil met de bijdrage de werkzaamheden van De Voedselbank in Putten faciliteren. De verhuizing van De Voedselbank is noodzakelijk, omdat het huidige pand te klein is en niet meer voldoet aan de huidige eisen. De huidige koel-vriesinstallatie is aan vervanging toe en is te klein om alle gezinnen van voldoende versproducten te voorzien. Ook biedt het huidige pand geen ruimte voor samenwerking met andere organisaties.


Volgens het college vervult De Voedselbank een belangrijke rol in Putten. De jaarlijkse subsidie van gemeente Putten is bescheiden en ligt tussen de 1500 en de 2000 euro. De bijdrage is alleen bestemd voor het vervoer van het voedsel naar het uitgiftepunt in Putten. De Voedselbank haalt veel giften op vanuit onder andere kerken en maatschappelijke organisaties. Er wordt gewerkt met vrijwilligers.


Vooral de Harderwijkse bezoekers van De Voedselbank zullen profiteren van het nieuwe winkelconcept. Naar verwachting gaan er minder Puttense inwoners van gebruikmaken, omdat er een uitgiftepunt in Putten bestaat. Daar staat tegenover dat Harderwijk een grotere bijdrage levert en een goede basislocatie in Harderwijk biedt ook de Puttense inwoners voordelen. (1220)

Voedselbank biedt adequate noodhulp

De Voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten heeft de beoordeling in coronatijd versoepeld. Wie vandaag werkloos wordt, kan morgen aankloppen voor een noodpakket. De intakegesprekken vinden niet meer vooraf, maar achteraf plaats.


De Voedselbank is er voor iedereen die onvoldoende leefgeld heeft om van rond te komen: het bedrag dat per maand overblijft na aftrek van alle noodzakelijke vaste lasten. “Dat is voor één persoon 230 euro per maand, voor een gezin van vier 515 euro”, legt voorzitter Coen van Woerkom uit.


Foto en nieuwsflits van Marco Jansen


Als een inwoner van Harderwijk, Ermelo of Putten zich aanmeldt, wordt de cliënt gescreend om te zien of hij/zij aan de inkomenscriteria voldoet. “Vóór corona werden deze criteria strikt gehanteerd door de professionals van ZorgDat die de intakegesprekken voeren. In het coronatijdperk is de situatie anders. Mensen kunnen plots hun baan verliezen of ineens is er een echtscheiding. Of je bent ZZP’er in de evenementenbranche en krijgt geen enkele opdracht meer. Men raakt sneller in een precaire situatie en dan is De Voedselbank de eerst aangewezen organisatie als het om eten gaat. Dat is bij ons gratis voor wie het ’t hardst nodig heeft.’’


Algemeen coördinator Antoinette Walenberg uit Harderwijk vindt adequaat hulp bieden in deze periode essentieel. “Veel mensen schamen zich om naar De Voedselbank te gaan, maar dat is niet terecht, want het kan iedereen overkomen. De Voedselbank wil nog laagdrempeliger zijn, dus vindt het screeningsproces nu achteraf plaats. Dit traject duurt normaal een week, maar als iemand vandaag werkloos wordt, kan hij morgen al mailen of bellen voor een noodpakket. Wie langdurige steun nodig heeft krijgt 4 tot 6 weken later een intakegesprek.”


Dankzij ruimhartige donateurs, van particulieren tot organisaties als kerken, supermarkten en bedrijven, is er een voorraad houdbare en gekoelde producten. Van Woerkom: “80 vrijwilligers voorzien meer dan 200 huishoudens wekelijks van levensmiddelen. In één pakket zitten gemiddeld 25 verschillende producten, de hoeveelheid verschilt per gezin. Hier komen veel grotere gezinnen. Onze opdracht is om hen de komende maanden niet zonder eten te laten zitten. Maar als we niet zo goed bedeeld waren, was het magazijn zo leeg.”


Aan de Nobelstraat worden op woensdag en vrijdag voedselpakketten uitgegeven. Een door het bedrijfsleven gesponsorde koelauto rijdt de producten naar de uitgiftepunten in Ermelo (Pinel) en Putten (buurthuis Molenweg). “December 2019 maakten ruim 200 huishoudens gebruik van de Voedselbank, door covid is die stijging 7-10%. 60% komt uit Harderwijk, 25% uit Ermelo en 15% uit Putten. We verwachten een groei van 25-30% voor eind 2021’’, schat Van Woerkom. Het begint volgens Walenberg nu pas. “De schatkist raakt leeg voor wie moet interen op zijn reserves. Dat zie je nu al bij de horeca. Bedrijven reorganiseren; de grootste klap van ontslagrondes en faillissementen moet nog komen.” (1220)

Weinig inkomen? Hier haal je gratis uitwasbare mondkapjes in Harderwijk

Sinds begin december is een mondkapje verplicht om te dragen in alle openbare ruimtes. Maar wat moet je doen als je helemaal geen geld hebt voor deze mondmaskers? Dan kun je in Harderwijk gratis mondkapjes ophalen. Inmiddels is het dragen van een niet-medisch mondkapje in publieke binnenruimtes verplicht. Het geldt voor iedereen van 13 jaar of ouder. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een boete van € 95,00.


Gratis mondkapjes

De bewoners van het asielzoekerscentrum in Harderwijk zijn aan de slag gegaan met het maken van vrolijke, uitwasbare mondkapjes voor kwetsbare inwoners van Harderwijk. De gemeente Harderwijk wil voorkomen dat mensen met een minimuminkomen het risico lopen een boete te krijgen en is enthousiast over het initiatief.


Esther Rozeboom is één van de medewerkers van Harderwijkse Uitdaging.

“De mondkapjes worden via ZorgDat geleverd aan verschillende stichtingen en organisaties”, vertelt Esther. “De uitgifte is een doorlopend proces, maar vanaf volgende week zijn de mondkapjes zeker op al deze plekken beschikbaar.”

Heb je het financieel zwaar en kan je geen mondkapjes kopen, omdat het te duur is?


Dan kan je bij deze organisaties in Harderwijk een gratis mondkapje ophalen:

 • De Voedselbank Harderwijk - Ermelo - Putten
 • Mensen in Nood
 • Nels Kledingwinkel
 • ZorgDat
 • De Ontmoeting
 • Iriszorg
 • Stimenz/ Financieel trefpunt
 • FACT-team Harderwijk – Wezep
 • Humanitas DMH Noord-Veluwe (1220)

Steun de decemberactie voor De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten

Ziekenhuis St. Jansdal waardeert alle steun vanuit de samenleving tijdens de coronacrisis en omarmt de actie die IC-verpleegkundige Rachida Rahou bedacht.


Vanaf 1 tot en met 31 december is het mogelijk om bij St. Jansdal in Harderwijk houdbare levensmiddelen, kindercadeaus of via een QR-code te doneren voor De Voedselbank Harderwijk/ Ermelo/ Putten.


IC-verpleegkundige Rachida Rahou vertelt enthousiast over alle hulp en de actie: “Het is fantastisch hoeveel steun en attenties wij aangeboden kregen tijdens de eerste coronagolf. De steunbetuigingen stroomden binnen. Dit zette mij ook aan het denken en bedacht dat het tijd is om iets terug te doen. Ik dacht aan De Voedselbank omdat tien procent van de Nederlanders onder de armoedegrens leeft en daarom afhankelijk is van De Voedselbank. Voor mensen die daar in deze onzekere tijden een beroep op moeten doen, zamelen we houdbare levensmiddelen en kindercadeaus in bij de locatie St. Jansdal in Harderwijk.”


Geef samen met St Jansdal meer mensen feestelijke decemberdagen. Alle houdbare producten die u kunt missen - of speciaal voor de actie koopt - kunt u vanaf 1 tot 31 december doneren bij een inzamelpunt buiten bij de entree van de ziekenhuis in Harderwijk. Op de website van het ziekenhuis staat een handige boodschappenlijst. (1220)

Chocoladeletters gebracht bij uitgiftepunt Putten van de De Voedselbank

Om zoveel mogelijk kinderen blij te maken tijdens deze Sinterklaasperiode heeft Heleen Remijn - van Voskuilen, coördinator van Stichting Leergeld Randmeren Putten dinsdag 1 december 45 chocoladeletters bij het uitgiftepunt Putten van De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten gebracht. De leverancier van de letters is bakkerij Van Dongen.


Leergeld Randmeren is een stichting die kinderen financieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen aan school-, sport en cultuuractiviteiten. Steeds meer kinderen in de gemeenten kunnen om financiële redenen niet meedoen aan deze activiteiten. Momenteel groeien in de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde 1 op de 10 kinderen op in armoede. Zij staan vaak letterlijk langs de zijlijn. Leergeld Randmeren wil deze kinderen (weer) laten meedoen.


Deze stichting kan ook ondersteuning geven aan kinderen bij het DIGITAAL kunnen volgen van schoollessen gedurende het coronavirus. Voor meer info klik hier. (1220)

Steun Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten met
“Boter – Kaas – Eieren én Pannenkoekmeel pakket”

Rotary Ermelo en Rotary Harderwijk organiseren de voedselbankactie “Boter - Kaas - Eieren én Pannenkoekmeel”. Voor slechts € 5,00 steunt u een gezin van De Voedselbank met een Boter - Kaas - Eieren én Pannenkoekmeel pakket. Dit pakket kunnen de gezinnen van de Voedselbank in deze moeilijke Coronatijd, natuurlijk goed gebruiken.


Doe mee!

Nu de feestdagen voor de deur staan hopen wij dat u wilt meedoen om dit aan hen te kunnen aanbieden. Voor € 5,00 doneert u 1 pakket, maar uiteraard mag u ook meerdere pakketten doneren. Door uw donatie maakt u een of meerdere gezinnen van de Voedselbank blij! Doneren kan ook via deze beveiligde LINK


Overmaken mag ook:

Stichting Community Service Rotary Club Ermelo.

IBAN: NL63 RABO 0354 2178 95 o.v.v. Voedselbankactie


De volledige opbrengst gaat naar De Voedselbank. (1220)

Speelgoedactie Progressief Ermelo voor kinderen Voedselbank groot succes

“Het is niet te geloven, maar de actie van Progressief Ermelo om speelgoed in te zamelen voor de kinderen van de Voedselbank loopt als een trein”, jubelde raadslid Alex Kleijnen vandaag, vrijdag 27 november. Bovendien is er nóg een dag te gaan. Want ook zaterdag 28 november tussen 13.00-17.00 uur kan het winkelend publiek een cadeautje kopen voor de kinderen van De Voedselbank en dit vervolgens inleveren bij het pop-upwinkeltje in winkelcentrum De Enk.


Druk
Het gaat om het pand waar voorheen Barbershop Nero was gevestigd. Vorig weekend was het al een komen en gaan van mensen die de actie van Progressief Ermelo een warm hart toedragen. Ook vandaag was het druk toen het pop-upwinkeltje werd bemand door Kleijnen en Riet Bezemer.De fractie van Progressief Ermelo. (foto: Harro Bannink)


Verwarring
Het speelgoed is zo mooi geëtaleerd door leden van Progressief Ermelo dat het wel eens voor verwarring schept. Sommige mensen denken namelijk dat het om een nieuwe speelgoedwinkel gaat. “Maar wij zijn van de heb”, grijnsde Bezemer, ”voor de kinderen van De Voedselbank.” Niet iedereen wil speelgoed kopen voor de actie, maar vragen of er misschien gedoneerd kan worden. “Inmiddels hebben we al meer dan 300 euro aan donaties binnen”, vertelde Kleijnen.


Vrachtauto nodig
Het speelgoed vervoeren in een eigen personenauto net als een paar jaar terug, gaat om de hoeveelheid deze keer niet lukken. “De Voedselbank brengt straks kratten zodat wij het speelgoed kunnen selecteren op leeftijd, meisjes tot jongens. Vervolgens worden de kratten met de vrachtauto van De Voedselbank naar de plaats van bestemming gebracht.”


70 skateboards
Het speelgoed dat gedoneerd wordt varieert van knuffels, lego, knutselmateriaal, boeken van de Bruna en Riemer & Walinga, stripboeken, knikkers, stiften, opmaakspulletjes, sokken, parfum tot speelgoedauto’s op afstandsbediening. Heel bijzonder was de donatie van 70 skateboards van een bedrijf buiten de regio. Een Ermelose vrouw die er werkt maakte zich er sterk voor. In de eerste plaats is het speelgoed bestemd voor de kinderen van de Voedselbank Ermelo. Kleijnen: “Wat over is krijgen kinderen van de Voedselbank Harderwijk en Putten. Als er maar een kind blij mee wordt gemaakt.”


65 gezinnen
Op dit moment ontvangen 65 gezinnen in Ermelo wekelijks een levensmiddelenpakket. Inclusief kinderen zijn dat in totaal 160 personen. Dat lijkt misschien niet veel. Maar die aantallen lopen nu al op met zo’n 5 tot 7%. Landelijk verwacht de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland 50% groei. In onze regio, de Noord-Veluwe zal dat zo’n 20 tot 30% zijn. Dat komt omdat in onze omgeving de mensen van oudsher een sociaal vangnet hebben. Familie, ouders springen vaak bij.


Maak een kind blij
Het ingezameld speelgoed wordt door De Voedselbank uitgegeven aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. De cadeautjes zijn trouwens niet enkel bedoeld voor het Sinterklaasfeest of voor de Kerst maar ook voor verjaardagen. Dus het gehele jaar door. Met het steunen van deze actie maakt u een kind blij. (1120)

Voedselbank Harderwijk stapt in mei over naar nieuwbouw

Klanten van De Voedselbank in Harderwijk kunnen naar verwachting vanaf mei 2021 hun eigen boodschappen doen in een nieuw onderkomen aan de Nobelstraat. Aan de financiering van enkele onderdelen wordt nog gewerkt maar de bouw is begonnen.  

Met het besluit van de voltallige gemeenteraad van Harderwijk deze week om 65.000 euro beschikbaar stellen plus een jaarlijkse subsidie van 10.000 euro, is een belangrijke stap gezet om de broodnodige nieuwbouw door te kunnen laten gaan.


Casco overeind

Aan de Nobelstraat is het casco van de nieuwe Voedselbank inmiddels al verrezen, naast het huidige - te kleine en wat verouderde - pand. Vorig jaar al had het bestuur van De Voedselbank voor Harderwijk, Ermelo en Putten bij de gemeentes aangeklopt voor een bijdrage in de kosten van de investeringen in het nieuwe gebouw, zoals zonnepanelen, verwarming, luchtbehandeling, koel- en vriescellen, lift en sanitair.


De Voedselbank, waar meer dan tweehonderd huishoudens wekelijks een voedselpakket krijgen, zit in een bijzondere omstandigheid; zowel het huidige als het nieuwe bedrijfspand aan de Nobelstraat wordt door de eigenaar aan De Voedselbank beschikbaar gesteld.


Met het nieuwe pand wil De Voedselbank overstappen op een nieuw concept. De klanten uit Harderwijk hoeven dan niet meer een vooraf samengesteld pakket op te halen, maar zij kunnen met een soort puntensysteem zelf kiezen welke producten ze ‘kopen’ in de schappen van de winkel.


Niet mee te nemen

Het afgelopen jaar is uitvoerig overlegd tussen het stichtingsbestuur, de gemeente en de ondernemer/eigenaar van het pand. Het resultaat daarvan is dat de ondernemer een deel van de investeringen voor zijn rekening neemt. Dan gaat het om voorzieningen die ‘aard- en nagelvast’ deel uitmaken van het onroerend goed en die bij een eventuele verhuizing van De Voedselbank niet zouden kunnen worden meegenomen.


Grote bereidheid

Nu een aantal onderdelen niet door de gemeente wordt gefinancierd, is het bestuur  in gesprek met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld over het aanschaffen en aanbrengen van tweehonderd zonnepanelen, zegt voorzitter Coen van Woerkom. ,,We merken dat er grote bereidheid bij het bedrijfsleven is om met ons te praten en om materiaal en goederen tegen interessante voorwaarden beschikbaar te stellen. Daar zijn we erg blij mee.’’


Verder komt er financiële steun van goede doelenorganisaties. Op initiatief van de PvdA besloot Harderwijk deze week 65.000 euro beschikbaar te stellen, plus 10.000 euro per jaar. Ook de gemeenten Putten en Ermelo hebben toegezegd een bijdrage te leveren. In het nieuwe pand - duurzaam en energieneutraal - wordt ruimte gecreëerd voor een andere charitatieve instelling.


Koelwagen

Al met al is het bestuur volgens Van Woerkom ingenomen met de huidige ontwikkelingen. Juist deze week is bovendien een eigen koelwagen in gebruik genomen. Door fondsenwerving onder het bedrijfsleven in de drie gemeenten kon het benodigde bedrag bijeen worden gebracht. Voordien moest een koelwagen worden gehuurd om diepvries- en verse producten te vervoeren. (1120)

Voedselbank Harderwijk heeft zelf ook een boodschappenlijstje

De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten maakt zich op voor de winter. En voor de zo dringend gewenste nieuwbouw om aan de behoefte aan voedselpakketten te kunnen blijven voldoen. Aan de Nobelstraat in Harderwijk kan een heuse winkel komen, áls de drie gemeenten vier ton beschikbaar willen stellen. “Wat wij doen is ontzorgen.”


Snelle handen trekken dozen open en verdelen de zakken met nootjes, pakken rijst en blikjes met gehaktballetjes over de tassen op langgerekte tafels. Stellingkasten staan vol met pakken drinken, groente en fruit in blik, chocopasta, biscuitjes en boven wordt de ruimte in beslag genomen door pakken koffie, houdbare zuivel, potten appelstroop en nog veel meer. In de koel- en vriescellen ligt vlees, kaas, groente en fruit. Bruine bolletjes wachten op de snelle handen, de boontjes moeten nog afgewogen.


Elke week moeten er meer tassen worden gevuld voor mensen die zich melden bij De Voedselbank.

Coördinator Antoinette Walenberg (l) en bestuursvoorzitter Coen van Woerkom (r) hopen dat de gemeenten meebetalen om de verhuizing naar een groter pand mogelijk te maken.
© Ruben SchipperTe klein

Dit is De Voedselbank in Harderwijk waar de medewerkers - in totaal ruim zeventig vrijwilligers - nog net om elkaar heen kunnen lopen. Het is er te klein en dat probleem wordt alleen maar groter, niet alleen door corona.


Geweldig hoe mensen meedenken en meedoen

Voorzitter Coen van Woerkom en algemeen coördinator Antoinette Walenberg prijzen zich gelukkig met de steun vanuit de samenleving, zowel financieel als in de vorm van vrijwilligers en vooral ook met de niet aflatende stroom van producten die bij De Voedselbank binnen komen.


Gedwongen sluiting

Nadat de aanvoer van door corona dichte scholen en kerken corona aanvankelijk terugzakte, werd dat later weer ingevuld met nieuwe inzamelmethodes, van onder andere Stichting Present en bewonersinitiatieven. “Geweldig hoe mensen meedenken en meedoen”, zegt Walenberg. “Echt mooi om dat zo te ervaren”, vindt ook Van Woerkom. Ook vanuit de horeca en sport-, school- en bedrijfskantines kwam door de gedwongen sluiting veel naar hen toe.


Forse stijging

Hard nodig blijft het in elk geval. De alarmerende berichten over de snelle groei van het aantal huishoudens in de grote steden dat een beroep doet op de voedselbanken zijn volgens de twee misschien niet zozeer van toepassing in deze regio. ,,Want pieken en dalen zijn hier altijd iets minder heftig’’, meent Van Woerkom. Maar ze houden toch wel rekening met een forse stijging.


Pieken en dalen zijn hier altijd iets minder heftig

Sinds het begin van de coronacrisis viel het nog mee, maar nu is de groei wel merkbaar. Van de ongeveer 210 huishoudens van voor de zomer - goed voor rond de 650 personen - in Harderwijk, Ermelo en Putten zal het naar verwachting doorstijgen naar meer dan 250 aan het eind van het jaar.


Reserves raken op

,,We moeten afwachten welke maatregelen het Rijk nog neemt’’, zegt Van Woerkom. ,,Maar bedrijven hebben het moeilijk, er komen meer werklozen, mensen raken door hun reserves heen.’’ ,,De voedselbank is vaak de laatste stap’’, is de ervaring van Walenberg. ,,Je merkt dat er nog steeds schroom is om daar gebruik van te maken. Maar dat is echt niet nodig. We leven in een tijd dat iedereen in een situatie terecht kan komen dat je hulp nodig hebt. Daar hoef je je niet voor te schamen.’’ Volgens beiden worden ook veel mensen niet bereikt die wel in aanmerking komen voor een wekelijks pakket van de voedselbank. ,,Er zijn best schrijnende gevallen, vooral onder senioren.’’


Storm en vorst

Voor de herfststormen en vrieskou van de komende maanden wordt nog nagedacht over een weerbestendige aanpak. Maar los daarvan wordt al enige tijd toegewerkt naar een nieuw onderkomen, pal naast het huidige, en dan met twee keer zoveel ruimte.

De komende weken zal blijken of het door kan gaan, als de gemeenten hun financiële situatie bespreken. De Stichting Voedselbank heeft namelijk zelf geen geld. In 2019 bleef na aftrek van de kosten een schamele 1500 euro over.


Gratis onderdak

Dolgelukkig zijn ze dat De Voedselbank in elk geval gratis onderdak heeft in een bedrijfspand op Lorentz. De eigenaar is vanuit christelijke overtuiging zelfs bereid voor hen een nieuw pand te bouwen. Dat kost de gemeenschap niets. Maar geld is wel nodig voor de aanschaf van onder andere grotere vries- en koelcellen, een grotere lift voor opslag boven en vooral om het pand energieneutraal en duurzaam te maken. Politiek Harderwijk stond vorig jaar niet te springen om de gevraagde bijdrage van vier ton zomaar beschikbaar te stellen. Er moest een betere onderbouwing komen en konden Ermelo en Putten ook niet meebetalen? Of andere sponsoren?


Liever vandaag dan morgen

Inmiddels heeft Van Woerkom met zijn bestuur geprobeerd alle vragen te beantwoorden. ,,We hopen van ganser harte dat ze nu wel mee willen doen’’, aldus Van Woerkom.

,,We beginnen liever vandaag dan morgen. Als alles volgens plan verloopt zou het in april, mei rond kunnen zijn.’’


Het gaat om de inwoners van Harderwijk, Ermelo en Putten

,,Kijk, het gaat niet om ons als Stichting Voedselbank’’. ,,Het gaat om de inwoners van Harderwijk, die van Ermelo en van Putten. Wat hier gebeurd is in het belang van de gemeente. Wat wij doen is samen te vatten in één woord en dat is ‘ontzorgen’.

Wij ontzorgen de gemeente. Als dit werk door kan gaan hoeft de gemeente zich daar niet druk om te maken.’’ En ja, wil de voorzitter maar zeggen, dat kost geld. (1020)

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief november 2020

Nieuwsbrief juli 2020

Nieuwsbrief april 2020

Nieuwsbrief maart (2) 2020

Nieuwsbrief maart (1) 2020

Nieuwsbrief februari 2020


GOOI NIET ONNODIG

VOEDSEL WEG!


THT betekent:

Tenminste Houdbaar Tot … Producten met een THT datum kunnen vaak nog lang probleemloos gegeten worden.


TGT betekent:

Te Gebruiken Tot …

Deze datum geldt voor bederfelijke producten en kunnen na de datum beter niet meer gegeten worden.


Enkele voorbeelden / richtlijnen van de eetbaarheid na de houdbaarheidsdatum (THT)


Houdbaarheidstabel Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit


Enkele cijfers over voedselverspilling in Nederlandse huishoudens (2019):


Nederlandse huishoudens verspilden in 2019 gemiddeld

34,3 kg eten per persoon per jaar aan vast voedsel (inclusief dikke vloeistoffen en zuivel).


Dat is een daling van 17% ten opzichte van 2016 (41,2 kg) en 29% ten opzichte van 2010 (48,0 kg)


We kunnen het nu aan, maar als het aantal huishoudens blijft stijgen...

Corona eiste een forse aanpassing van de werkwijze. De ongeveer zestig en veertig pakketten voor Ermelo en Putten worden net als eerder op vrijdag met een auto daarheen gebracht, maar het eigenlijke afhalen moest anders; minder mensen tegelijk, alles op anderhalve meter afstand en niet meer naar binnen.

Antoinette Walenberg


LET OP