OGB Design OGB Design OGB Design

DE UITGIFTE VAN ONZE PRODUCTEN IN HARDERWIJK
IS MET HET “WINKELMODEL”


Op de woensdagen van 13.00 tot 14.30 uur en

op de vrijdagen van 11.00 tot 13.00 uur.


NIET VERGETEN  -  GROTE TAS(SEN) MEENEMEN A.U.B.


Voor de uitgiftelocatie van Putten zijn geen wijzigingen.

Daar blijven de tijden en de locatie hetzelfde.

Ermelo heeft een nieuwe locatie!


Voor het werkgebied ERMELO

Uitgifte voedselpakketten op vrijdagen van 11.30 tot 12.30 uur.

De uitgiftelocatie van Ermelo wordt m.i.v. 18 november  i.v.m. verbouwing van Pinel/ Welzijn, verplaatst naar de Maranathakerk, Sparrenlaan 4 in Ermelo.

• De uitgifte is bij de achteringang van de kerk tegenover de fietsenstalling.


Voor het werkgebied PUTTEN

Uitgifte voedselpakketten op vrijdagen van 12.30 tot 13.30 uur

in het inloophuis “t Hart van Putten” - Molenweg 2.

Heb je klachten

 • Heb je klachten zoals koorts, luchtwegklachten (hoesten/ kortademigheid) blijf dan thuis. Ook bij twijfel niet komen. Raadpleeg bij klachten de huisarts.
 • Ben je ziek? Graag afmelden per WhatsApp of SMS via 06- 43 93 09 24. Niet bellen!


DE THUISBEZORGING ZAL OP DE VRIJDAG GEDAAN WORDEN!

Inzamelingsactie voor De Voedselbank voor de komende weken

De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten vraagt ook nu weer uw medewerking om er voor te zorgen dat de mensen die daarvoor in aanmerking komen, ook weer wekelijks een passend pakket goederen kan ontvangen. Van u wordt gevraagd om de komende weken de volgende artikelen in te leveren op de onderstaande inzamelpunten. We hopen weer te mogen rekenen op uw bereidwilligheid.


U kunt helpen door producten in te leveren:


week 49 (4 t/m 10 december)

• Afwasmiddel

• Kuipje halvarine

• Pot/ blik groenten


week 50 (11 t/m 17 december)

• Blik vis (zalm/ makreel)

• Fritessaus/ mayonaise

• Vloeibare handzeep


We rekenen er op dat u onze inzamelpunten weer overstelpt met uw gulle gaven.


Deze kunt u inleveren voor de kerkgang in de volgende kerken in Harderwijk:

 • De Bethelkerk, De Wittenhagen 28 (Protestantse Kerk).
 • De Grote Kerk, Kerkplein 1 (Hervormde Gemeente).
 • De Petrakerk, Busken Huetlaan 2 (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt).
 • De Plantagekerk, Stationslaan 136 (Protestantse Gemeente en inleveren is ook
  mogelijk op de woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur).
 • De Regenboog, Biezenplein 1 (Hervormde (wijk)gemeente en inleveren is ook
  mogelijk op de vrijdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur).
 • De Zaaier, Eibert den Herderstraat 22 (Christelijke Gereformeerde Kerk).
 • Het Morgen College, De Sypel 2 (Baptistengemeente).
 • Het Visnet, Frankenskamp 2 (Hervormde Gemeente Hierden).
 • Sefanja, Stationslaan 121 (Christengemeente).


In Hierden:

 • De Spar van Drie, Zuiderzeestraatweg 143, tijdens de openingstijden van deze winkel.


Het inzamelen van de producten zal op een veilige en hygiënische manier in kratten worden gedaan, conform de richtlijnen van het RIVM. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw producten te brengen, dan is een gift voor De Voedselbank ook altijd welkom op rekeningnummer: IBAN: NL79 RABO 0161 4018 80 t.n.v. De Voedselbank Harderwijk.


Namens De Voedselbank en de mensen die hiervan gebruik maken

HARTELIJK DANK


Voor meer informatie over deze inzamelingsactie kunt u contact opnemen met
Antoinette Walenberg, coördinator Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten,
M: 06-26 99 02 99 of via E:
info@VoedselbankHarderwijk.nl

Voedselbank Ermelo krijgt in 2023 weer subsidie

De Voedselbank krijgt naar verwachting voor 2023 weer de gevraagde subsidie toegewezen. Vorig jaar is geen subsidie gevraagd omdat dit niet nodig was vanwege de vele donaties die men heeft ontvangen tijdens de coronacrisis.


Dat stelt het college van burgemeester en wethouders van Ermelo naar aanleiding van vragen die zijn gesteld door de fractie van Progressief Ermelo. Bij de verhuizing van de Voedselbank naar een nieuw pand heeft de gemeente Ermelo een behoorlijke bijdrage geleverd aan de investering in een koel-vriesopslag, zo wordt gesteld. Dat nieuwe pand aan de Nobelstraat 7 in Harderwijk werd begin november onder grote belangstelling geopend door burgemeester Harm-Jan van Schaik en algemeen coördinator Antoinette Walenberg officieel geopend. Bijzonder is het winkelconcept: klanten uit Harderwijk kunnen - gelimiteerd - zelf kiezen welke producten ze meenemen.


Kledingbank Ermelo

Met de Stichting De Beurs worden de gesprekken voortgezet over de kledingbank. Daarbij gaat het voornamelijk over de lange termijnvisie voor een dergelijke voorziening. Progressief Ermelo wil graag een financiële ondersteuning van de Kledingbank omdat steeds meer mensen hier een beroep op doen. (1222)

Cheque voor zonnepanelen

Voedselbank Harderwijk Ermelo Putten heeft van het Rabobank Stimuleringsfonds een bedrag van 15.000 euro ontvangen voor de aanschaf van zonnepanelen op het pand aan de Nobelstraat 7. Arthur Woensdregt, coöperatief directeur Rabobank Randmeren, reikte de cheque uit aan voorzitter Coen van Woerkom en algemeen coördinator Antoinette Walenberg. “Het pand is al aardgasvrij en we streven ernaar om met de plaatsing van 150 zonnepanelen, hopelijk nog dit jaar, volledig energieneutraal te worden”, aldus Van Woerkom, die nog bezig is met andere fondsenwerving voor deze investering.

Duurzaamheid en Financieel gezonder leven zijn twee van de vijf thema’s waarop de Rabobank haar investeringsagenda baseert. Woensdregt: “Deze raken de Voedselbank, dus hebben onze leden voor dit doel gestemd.”

Tekst & foto: Marco Jansen Media  (1022)

Samen vooruit - Speciale huiswerkbegeleiding Ermelo

Doel: jongelui helpen bij het plannen en maken/ leren van huiswerk en bijles

Doelgroep: middelbare scholieren die niet in de gelegenheid zijn gebruik te maken van reguliere vormen van huiswerkbegeleiding

Frequentie: eens in de week

Tijdstip: dinsdagavond 18.30 - 20.30 uur

Wie komen in aanmerking: middelbare scholieren uit financieel minderdraagkrachtige gezinnen

Kosten: gratis

Plaats: Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 in Ermelo

Begeleiders: Fokke Hessels en Kees Pastoor5 (beiden docent)

Aanmelden per mail: fhessels52@gmail.com of k.pastoor@solcon.nl (0922)

Energie maatje

Lukt het (nauwelijks) om de energierekening te betalen? En wil je weten wat je hier zelf aan kunt doen? Een energiemaatje helpt je om je energierekening te verlagen!

Een energiemaatje komt een paar keer bij je langs. Hij of zij geeft je handige tips en gratis producten. Daarmee kun je direct aan de slag. Een energiemaatje is gratis.


Voor wie is een energiemaatje?

 • Voor inwoners die het minimumloon of minder verdienen.
 • Voor inwoners die in de bijstand zitten.
 • Voor inwoners die door de hoge energieprijzen andere rekeningen niet of nauwelijks (meer) kunnen betalen.


Waarom een energiemaatje?

 • Je krijgt tips om je energierekening te verlagen.
 • Je krijgt gratis producten om energie te besparen.
 • Het maatje geeft jou tips voor een warm huis in de winter en een koel huis in de zomer.
 • Het maatje denkt mee wat voor jou werkt


Let op!

Dit traject is voor mensen die minder te besteden hebben.


Hoe werkt het?

 • Meld je aan (klik hier voor aanmelding)
 • Ontmoet het energiemaatje bij jou thuis
 • Elke 3 maanden komt het energiemaatje bij jou langs met een gratis product en tips.
 • Na 9 maanden valt jouw energierekening lager uit! (0922)

Rotary Ermelo in actie voor Voedselbank

Leden van de Rotary Club hielden een inzamelingsactie voor De Voedselbank. “En dat is op dit moment heel hard nodig,” zegt Cees Goettsch namens de lokale Rotary. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 september stond het team bij Albert Heijn.


”We vroegen vooral producten die te maken hebben met het ontbijt,” aldus Goettsch. Het thema dit jaar was dan ook ‘Op een lege maag kan je niet leren’. Goettsch onderschrijft het probleem dat er steeds meer kinderen zonder ontbijt naar school gaan. “Gelukkig omarmden heel veel mensen onze actie. We doen dit al een aantal jaren en bij de meeste mensen hoeven we het ook niet meer uit te leggen.” Het is een jaarlijks terugkerende actie van de Rotary Club. Maar Goettsch sluit niet uit dat er, gezien de economische ontwikkelingen, over een half jaar een extra actie wordt ingezet.


Groeiende vraag

Bij de ingang van de supermarkt overhandigde Rotaryleden de klanten die mee willen doen een product, bijvoorbeeld een pot pindakaas of een zak muesli. Na betaling aan de kassa konden klanten die producten bij de Rotaryleden inleveren. Stichting Voedselbank wordt gerund door vrijwilligers en is afhankelijk van donaties in natura of geld. Iedere week worden er een circa 150 voedselpakketten gevuld met producten voor zo'n 200 volwassenen en 230 kinderen in Harderwijk, Ermelo en Putten. De verwachting is dat er door de hoge energiekosten meer mensen gebruik moeten gaan maken van De Voedselbank. “Er vindt momenteel een verschuiving plaats op financieel gebied. Dat baart ons zorgen. Steeds meer mensen komen financieel in de knoop. We zetten ons daarom graag in om hen op deze wijze te helpen,” aldus Goettsch namens de Rotary Ermelo. (0922)  Bron: Ermelo van NU

De Voedselbank deelt soms producten uit na de houdbaarheidsdatum

Op verpakte levensmiddelen staat altijd een houdbaarheidsdatum:

 • THT: dit staat op de meeste producten en geeft aan dat de producent de kwaliteit garandeert tot en met deze datum. De THT wordt gebruikt bij droge kruidenierswaren en de meeste gekoelde producten die op een aangegeven temperatuur moeten worden bewaard.


 • TGT: dit staat op zeer kort houdbare producten zoals vers vlees, verse kip, verse vis en dagverse zuivel. Deze producten moeten worden bewaard bij 0 - 4° Celsius. Geadviseerd wordt om producten na deze datum niet meer te eten in verband met mogelijk bederf.


Mogen producten na de aangegeven datum nog worden uitgedeeld?

 • Bij TGT is al aangegeven dat dit kwetsbare producten zijn en mogen dus na de TGT niet meer worden uitgedeeld omdat de voedselveiligheid niet kan worden gegarandeerd.


Bij THT ligt dit anders:

 • Producten die gekoeld bij 7° Celsius moeten worden bewaard mogen na verstrijken van de datum niet meer worden uitgedeeld.


Producten die niet-gekoeld kunnen worden bewaard (de droge kruidenierswaren) mogen onder voorwaarde na het verstrijken van de THT worden uitgedeeld. Dit mag omdat de kwaliteit, afhankelijk van het soort product, langzaam terugloopt maar geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert. (Verder lezen, ook in meerdere talen)

GOOI NIET ONNODIG

VOEDSEL WEG!


THT betekent:

Tenminste Houdbaar Tot … Producten met een THT datum kunnen vaak nog lang probleemloos gegeten worden.


TGT betekent:

Te Gebruiken Tot …

Deze datum geldt voor bederfelijke producten en kunnen na de datum beter niet meer gegeten worden.


Richtlijnen van de kwaliteit
bij THT en/ of TGT.
Een flyer in meerdere talen


Houdbaarheidstabel Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit


Enkele cijfers over voedselverspilling in Nederlandse huishoudens (2021):


Nederlandse huishoudens verspilden in 2020 gemiddeld

34,3 kg eten per persoon per jaar aan vast voedsel (inclusief dikke vloeistoffen en zuivel).


Dat is een daling van 17% ten opzichte van 2016 (41,2 kg) en 29% ten opzichte van 2010 (48,0 kg)


ETEN BEWAREN

Hoelang kun je een geopend product bewaren? Wat is de beste bewaarplek voor je eten en drinken (de koelkast, vriezer of voorraadkast)?

En hoe herken je bederf?


In deze online Bewaarwijzer vind

je het bewaaradvies van meer

dan 2.000 producten.

Inclusief handige bewaartips.


Doneren met QR-code

 • Open de QR scasnner op uw mobiel
 • Richt de camera op de QR code
 • In de bankierapp verschijnen de betaalgegevens. Controleer de gegevens en tik op betalen.
 • Bevestiging de betaling door het invoeren van uw pincode van de bankierapp.
LET OP