OGB Design OGB Design OGB Design

AANGEPASTE UITGIFTEMOMENTEN I.V.M. HET CORONA-VIRUS

Uw pasnummer begint met H81 …

Dan wordt u verwacht op de WOENSDAG
tussen 16.00 en 16.45 uur om uw pakket op te halen


Uw pasnummer begint met H91 ...

Dan wordt u verwacht op de WOENSDAG
tussen 17.00 en 17.45  uur om uw pakket op te halen


Uw pasnummer begint met H01... en H51...

Dan wordt u verwacht op de VRIJDAG

tussen 11.30 en 12.00 uur om uw pakket op te halen


Uw pasnummer begint met H61... en H71...

Dan wordt u verwacht op de VRIJDAG

tussen 12.30 en 13.00 uur om uw pakket op te halen


NIET VERGETEN  -  GROTE TAS(SEN) MEENEMEN A.U.B.

Bent u ziek of verkouden blijf THUIS en neem contact op met 06-13 15 86 46.

DE THUISBEZORGING ZAL ZOALS GEWOONLIJK
OP DE VRIJDAG GEDAAN WORDEN!


Houdt u zich aan de onderstaande regels:

  • Met één persoon uw pakket afhalen
  • 1,5 meter afstand.
  • Alleen op de aangegeven tijden
  • Let op de aanwijzingen van de vrijwilligers!
  • Doet u dit niet dan krijgt u geen pakket mee.


Bij wijzigingen informeren wij u via telefoon, deze website en facebook. (0320)

Inzamelingsactie voor De Voedselbank van 1 t/m 6 juni

Door het coronavirus heeft De Voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood. Daarom is het fijn dat zoveel mensen meehelpen met de inzamelingsactie en producten brengen. Doet u nu ook weer mee?


Voor genoemde week kunt u een keuze maken uit de volgende producten:

- Zak rozijnen 250 gram

- Fles sladressing

- Pot honing


Deze producten kunt u inleveren op de

volgende dagen, tijden en inleverlocaties:

maandag

dinsdag

dinsdag
dinsdag

woensdag

woensdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

openingstijden

09.00 tot 11.00 uur

10.00 tot 12.00 uur

10.00 tot 12.00 uur

10.00 tot 12.00 uur

10.00 tot 12.00 uur

19.00 tot 20.00 uur

19.00 tot 20.00 uur

10.00 tot 12.00 uur

09.00 tot 11.00 uur

11.00 tot 12.00 uur

van de winkel

- De Regenboog, Biezenplein in Harderwijk

- De Grote Kerk, Kerkplein in Harderwijk

- De Zaaier, E. Den Herderstraat in Harderwijk

- De Petrakerk, Busken Huetlaan in Harderwijk

- De Roef, Zuiderzeepad in Harderwijk

- De Bethelkerk, De Wittenhagen in Harderwijk

- De Plantagekerk, Stationslaan in Harderwijk

- De Kiekmure, Tesselschadelaan in Harderwijk

- De Regenboog, Biezenplein in Harderwijk

- Het Visnet, Frankenskamp in Harderwijk

- De Spar, Zuiderzeestraatweg in Hierden

Het inzamelen van de producten zal op een veilige en hygiënische manier in kratten worden gedaan, conform de richtlijnen van het RIVM. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw producten te brengen, dan is een gift voor De Voedselbank ook altijd welkom op rekeningnummer: IBAN: NL79 RABO 0161 4018 80 t.n.v. De Voedselbank Harderwijk.


Namens De Voedselbank en de mensen die hiervan gebruik maken

HARTELIJK DANK

Beste mensen,

De komende weken is er op de vrijdagen “gewoon” voedseluitgifte in Harderwijk, Ermelo en Putten.

Weliswaar in aangepaste vorm m.b.t. het corona-virus, maar er is 1 wijziging.

De voedseluitgifte in Ermelo zal plaatvinden in de R.K. kerk, de Goede Herder op de Smidsweg 20, tot nader bericht, tussen 11.30 en 13.00 uur! (0320)

Voedselbank Harderwijk verwacht toename van cliënten door coronacrisis

Handschoentjes worden aangetrokken, karren worden heen een weer gereden en tomaten worden geteld. Onder gezellige gesprekken wordt hard gewerkt door jong en oud. Het is een drukte van belang bij De Voedselbank van Harderwijk.


“Vandaag is het nog rustig”, vindt Antoinette Walenberg, algemeen coördinator van De Voedselbank Harderwijk, Putten en Ermelo. In de toekomst verwacht ze dat meer mensen De Voedselbank nodig gaan hebben vanwege toenemende werkloosheid door het coronavirus.


Producten verzamelen Iedere week heeft De Voedselbank zo’n 6000 producten nodig. Hiermee kunnen een kleine 200 voedselpakketten gevuld worden. Producten worden ingezameld bij onder andere kerken en scholen. Supermarkten doneren overschotten.


De artikelen worden onder andere opgehaald op de locaties door Paul Combee, coördinator logistiek en vervoer. “Ik begon 5 jaar geleden met het werk als vrijwilliger, nog voor mijn pensioen”, vertelt hij, terwijl hij bananen over de kratten verdeelt. Al vanaf half acht ’s ochtends beginnen de auto’s te rijden om de producten op te halen. De kratten worden allemaal gevuld in Harderwijk. Vervolgens worden de kratten naar Ermelo en Putten gebracht, zodat ze daar ook uitgedeeld kunnen worden. Er wordt gebruik gemaakt van drie verschillende kleuren kratten. Blauw is voor een gezin van 5 of meer personen, groen voor 3 tot 5 en oranje voor 1 tot 3. “Zijn deze kratten al klaar?” vraagt Walenberg tussendoor aan Combee.


Coronavirus

Door het coronavirus is het voor De Voedselbank moeilijker om aan de nodige producten te komen dan normaal. “Winkels houden minder producten over. Mensen werken thuis en kinderen gaan niet naar school. Daarom moeten mensen meer kopen”, aldus Walenberg. Kerken hebben wel nog steeds verzamellocaties waar producten ingeleverd kunnen worden. In de toekomst verwacht Walenberg een toename van het aantal mensen dat De Voedselbank nodig gaat hebben. “We merken dat er een kleine stijging is van 2 à 3 gezinnen, maar met een toenemende werkloosheid door het coronavirus zal de vraag stijgen”, legt Walenberg uit.


Sinds de uitbraak van het coronavirus krijgt De Voedselbank ook extra hulp. Bijvoorbeeld van Jolieke. Zij studeert integrale veiligheidskunde in Den Bosch, maar houdt nu meer tijd over dan normaal. Aangezien ze in Harderwijk woont, besloot zich nuttig te maken op deze manier. Haar hulp is hard nodig. “Mensen met een leeftijd boven de 75 mogen niet meer komen helpen. Dat zijn ongeveer 6 tot 8 mensen”, vertelt Jolieke, terwijl ze walnoten weegt en in zakjes verpakt. Om De Voedselbank te helpen zijn er ook veel acties op touw gezet door particulieren en bedrijven. Zo krijgt De Voedselbank in Harderwijk overig vers fruit van het Harderwijkse ziekenhuis ‘St Jansdal’. Bewoners van de Meerkoetmeen (een straat in Harderwijk) hebben ook een plan bedacht om te helpen. Bewoners zetten een flyer voor het raam. Zo laten ze weten dat er bij hen producten voor de Voedselbank opgehaald kunnen worden. Er zijn nog veel meer acties als deze. De komende tijd zal het ook hard nodig blijven. (0520)

Een dikke DANK JE WEL voor 65 sponsoren

Helaas gaat de 104e Vierdaagse van Nijmegen niet door. Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar gelukkig is er de kracht van relativeren en weten we dat Rutte geen beter/ander besluit heeft kunnen nemen. We hebben continue doorgetraind en waren er (bijna) klaar voor. We gaan de teugels nu een beetje laten vieren. We blijven natuurlijk lopen maar de druk en de enorme afstanden laten we los.


Als gevolg van de afgelasting is besloten De Vierdaagse Sponsorloop 2020 direct af te sluiten. Dit vinden wij jammer want we hadden graag onze actie voortgezet omwille van De Voedselbank. Het totaal door ons opgehaalde bedrag van € 2.057,00 wordt rechtstreeks overgemaakt naar de Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo, Putten. Zij kunnen deze bijdrage altijd, maar zeker in dit moeilijke jaar, ongetwijfeld goed gebruiken.


Had jij nog het plan een donatie te doen, maar is het er niet van gekomen?

Aarzel dan niet en doneer rechtstreeks aan De Voedselbank Harderwijk, Ermelo, Putten: NL79 RABO 0161 4018 80. Wij willen al onze sponsoren enorm bedanken voor hun vertrouwen en steun. Natuurlijk mede namens de Voedselbank dank voor jullie donaties. (0420)

Wim en Daantje Stoorvogel-Jonker M: 06- 11 91 99 06

Mijn naam is Coen van Woerkom en wil mijzelf in het kort voorstellen

Nadat ik vorig jaar november ben gevraagd om voorzitter van De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten te worden, heb ik per 1 januari jl. het stokje van Matty Moggré overgenomen. Ik woon al ruim 42 jaar in Harderwijk en heb, tot vorig jaar 1 juli, bij verschillende banken in Nederland gewerkt.


Gedurende mijn werkzame leven heb ik mij altijd maatschappelijk ingezet als vrijwilliger en in diverse besturen gezeten. Zo is mijn gezin ruim 33 jaar gastgezin geweest voor een bewoner van ’s Heerenloo, heb ik diverse rollen vervult in de Protestante Gemeente Harderwijk, ben ik bestuurder geweest in het dagelijks bestuur het College Nassau Veluwe en heb ik in de raad van toezicht gezeten van de Zorggroep Noord West Veluwe. Naast het voorzitterschap van De Voedselbank, ben ik nog steeds scriba van de algemene kerkenraad Protestantse Gemeente Harderwijk en als klusjesman verbonden aan een woongroep van ‘s Heerenloo.


De Voedselbank zie ik als een nieuwe uitdaging. Vooral wat er zoal de komende jaren te verwachten is. Zoals bekend zijn wij bezig te onderzoeken of er nieuwbouw mogelijk en haalbaar is, waarbij wij dan ook het winkelconcept willen invoeren met wellicht meerdere openingsmomenten.


Daarnaast is de verwachting dat, als wij de landelijke ontwikkelingen zien, wij een toename kunnen verwachten van het aantal cliënten die gebruik gaan maken van De Voedselbank.


Als er sprake is van een toename van cliënten, is vervolgens de vraag, hoe komen en houden wij voldoende vrijwilligers en hoe komen wij aan voldoende voedingsmiddelen. Hierover zullen wij dan met z’n allen moeten nadenken. Kortom, uitdagingen genoeg die ik graag met eenieder wil aangaan.

Coen. (0420)

Stella hoort noodkreet Voedselbank en helpt met bezorging

De Voedselbank luidde onlangs de noodklok: “Als er al eten is voor de Voedselbank, wie kan het dan uitdelen?”

Twee bezorgers van e-bike fabrikant Stella hielpen de Voedselbank daarom mee met deze onmisbare taak. Zij brachten met “Stella bezorgbussen” voedselpakketten rond in Harderwijk, Ermelo en Putten. Juist in deze moeilijke periode ontstaan er talloze mooie initiatieven. Dit gebeurde bijvoorbeeld al in de zorg, maar ook de vrijwilligers van de Voedselbanken krijgen nu een steuntje in de rug. (0420)

(Bron: Harderwijker Courant)

Bewoners Meerkoetmeen uit Harderwijk helpen De Voedselbank

In deze crisistijd zijn de overschotten bij de supermarkten sterk verminderd en in scholen en kerken komt men niet meer bij elkaar. Dit heeft tot gevolg dat er grote tekorten ontstaan bij de Voedselbank. Ook komen mensen amper meer de deur uit om hun donaties weg te brengen.


''Wij, als buren van de Meerkoetmeen, kwamen op het idee om eens per week de levensmiddelen op te halen in onze straat en in één rit naar de Voedselbank te brengen. We hebben dit idee via een flyer met onze buurtbewoners gedeeld en ze hebben hier massaal gehoor aan gegeven. Ze kunnen de flyer wekelijks voor het raam zetten om aan te geven of ze willen doneren, waarna wij eens per week de artikelen bij hen ophalen en naar de Voedselbank brengen.'' Voor meer informatie meerkoetmeenvoedselinzameling@gmail.com (0420)

(Bron: Harderwijker Courant)

De Voedselbank heeft dringend lege eierdozen nodig

6 of 10 stuks formaat. Willen jullie die voor ons bewaren en inleveren bij De Voedselbank aan de Nobelstraat 9 in Harderwijk. We zijn er dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur en op donderdag van 16.30 tot ongeveer 18.00 uur. Ontzettend bedankt. (0320)

Klanten

  • Heb je klachten zoals koorts, luchtwegklachten (hoesten/kortademigheid) blijf dan thuis. Ook bij twijfel niet komen. Raadpleeg bij klachten de huisarts.
  • Ben je ziek: Neem dan contact op met Gerda van den Hazel,  coördinator voedselpakketten, voor het afmelden 06-13 15 86 46. (0320)

Nieuwsbrief april 2020

Nieuwsbrief maart (2) 2020

Nieuwsbrief maart (1) 2020

Nieuwsbrief februari 2020


Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief september 2019

Nieuwsbrief juli 2019

Nieuwsbrief april 2019

Nieuwsbrief februari 2019


GOOI NIET ONNODIG

VOEDSEL WEG!


THT betekent:

Tenminste Houdbaar Tot … Producten met een THT datum kunnen vaak nog lang probleemloos gegeten worden.


TGT betekent:

Te Gebruiken Tot …

Deze datum geldt voor bederfelijke producten en kunnen na de datum beter niet meer gegeten worden.


Enkele voorbeelden / richtlijnen van de eetbaarheid na de houdbaarheidsdatum (THT)


Houdbaarheidstabel Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit


Enkele cijfers over voedselverspilling in Nederlandse huishoudens (2019):


Nederlandse huishoudens verspilden in 2019 gemiddeld

34,3 kg eten per persoon per jaar aan vast voedsel (inclusief dikke vloeistoffen en zuivel).


Dat is een daling van 17% ten opzichte van 2016 (41,2 kg) en 29% ten opzichte van 2010 (48,0 kg)

LET OP

Op dit moment is er een tekort aan de volgende producten:


- zilvervliesrijst 400 gr.

- boter/kuipje halvarine

- kristalsuiker 

- pak wereldgerechten

- luiers maat 5 en maat 6


Bij voorbaat ontzettend bedankt!