OGB Design OGB Design OGB Design

ER IS WAT VERANDERD BIJ DE VOEDSELBANK IN HARDERWIJK!

Nu we in een mooi nieuw ruim pand zijn gehuisvest zijn

we overgegaan naar een "winkelmodel".

Dat betekent voor u dat u geen voedselpakket meer krijgt
maar zelf kunt kiezen uit de producten die in die week in de aanbieding zijn.


Let op!

Wijziging  openingstijd m.i.v. 1 juli 2022 op de woensdagen.


M.i.v. 1 juli zal de sluitingstijd op de woensdagen

gewijzigd worden naar 14.30 uur.


De nieuwe openingstijd is voortaan op de
woensdagen van 13.00 tot 14.30 uur.


Wij rekenen op uw medewerking, om dit alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Bij vragen kunt u bellen naar 06-26 99 02 99 met Antoinette Walenberg,

Algemeen coördinator Voedselbank Harderwijk- Ermelo- Putten.


NIET VERGETEN  -  GROTE TAS(SEN) MEENEMEN A.U.B.


Voor de uitgiftepunten van Ermelo en Putten zijn geen wijzigingen

Daar blijven de tijden en de locatie hetzelfde.


Voor het werkgebied ERMELO

Uitgiftepunt voedselpakketten op vrijdagen van 11.30 tot 12.30 uur

in het gebouw van de Stichting Welzijn Ermelo - Raadhuisplein 10


Voor het werkgebied PUTTEN

Uitgiftepunt voedselpakketten op vrijdagen van 12.30 tot 13.30 uur

in het inloophuis “t Hart van Putten” - Molenweg 2 (0822)

Heb je klachten

 • Heb je klachten zoals koorts, luchtwegklachten (hoesten/ kortademigheid) blijf dan thuis. Ook bij twijfel niet komen. Raadpleeg bij klachten de huisarts.
 • Ben je ziek: Neem dan contact op met Gerda van den Hazel, coördinator voedselpakketten, voor het afmelden 06-13 15 86 46.


DE THUISBEZORGING ZAL ZOALS GEWOONLIJK
OP DE VRIJDAG GEDAAN WORDEN!

Inzamelingsactie voor De Voedselbank voor de komende weken

De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten vraagt ook nu weer uw medewerking om er voor te zorgen dat de mensen die daarvoor in aanmerking komen, ook weer wekelijks een passend pakket goederen kan ontvangen. Van u wordt gevraagd om de komende weken de volgende artikelen in te leveren op de onderstaande inzamelpunten. We hopen weer te mogen rekenen op uw bereidwilligheid.


U kunt helpen door producten in te leveren:


week 33 (15 t/m 21 augustus)

 • Vacuümverpakte kaas
 • Bouillonblokjes (zonder zout)
 • Pak zuiveldrank (minder suiker)


week 34 (22 t/m 28 augustus)

 • Pak melk
 • Zak appels
 • Beschuit


We rekenen er op dat u onze inzamelpunten weer overstelpt met uw gulle gaven.


Deze kunt u inleveren tijdens de kerkgang in de volgende kerken in Harderwijk:

 • De Bethelkerk, De Wittenhagen 28 (Protestantse Kerk).
 • De Grote Kerk, Kerkplein 1 (Hervormde Gemeente).
 • De Petrakerk, Busken Huetlaan 2 (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt).
 • De Plantagekerk, Stationslaan 136 (Protestantse Gemeente).
 • De Regenboog, Biezenplein 1 (Hervormde (wijk)gemeente).
 • De Zaaier, Eibert den Herderstraat 22 (Christelijke Gereformeerde Kerk).
 • Het Morgen College, De Sypel 2 (Baptistengemeente).
 • Het Visnet, Frankenskamp 2 (Hervormde Gemeente Hierden).
 • Sefanja, Stationslaan 121 (Christengemeente).


In Hierden:

 • De Spar van Drie, Zuiderzeestraatweg 143, tijdens de openingstijden van deze winkel.


Het inzamelen van de producten zal op een veilige en hygiënische manier in kratten worden gedaan, conform de richtlijnen van het RIVM. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw producten te brengen, dan is een gift voor De Voedselbank ook altijd welkom op rekeningnummer: IBAN: NL79 RABO 0161 4018 80 t.n.v. De Voedselbank Harderwijk.


Namens De Voedselbank en de mensen die hiervan gebruik maken

HARTELIJK DANK


Voor meer informatie over deze inzamelingsactie kunt u contact opnemen met
|Antoinette Walenberg, coördinator Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten,
M: 06-26 99 02 99 of via E:
info@VoedselbankHarderwijk.nl

1.300 euro energietoeslag: Kom jij ervoor in aanmerking?

Iedereen moet meer betalen voor gas en elektriciteit. Hierdoor hebben mensen moeite om hun energierekening te betalen.
De overheid wil deze mensen graag helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft een eenmalige energietoeslag.

De energietoeslag is door het kabinet verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Heb jij hier recht op? Of heb je de energietoeslag al aangevraagd en wil je weten of je extra compensatie krijgt?
Lees verder. (0822)

Goede start voor noodfonds energiekosten in Harderwijk, maar “er is meer nodig”

Ruim 10.000 euro is in twee maanden tijd bijeengebracht voor minima in Harderwijk en Hierden die de boodschappen maar nauwelijks kunnen betalen. De eerste twintig tegoedbonnen zijn uitgereikt. Maar er is nog veel meer nodig, zegt initiatiefnemer Jan van der Kolk.


Er is niet alleen meer geld nodig, er is vooral ook meer bekendheid nodig, aldus Van der Kolk. Vandaar dat nu drieduizend flyers worden verspreid in Harderwijk. Om mensen te wijzen op het noodfonds, zowel degenen die geld kunnen missen als degenen die het juist goed kunnen gebruiken.


Het op zijn initiatief gestarte noodfonds 'Harderwijk geeft warmte’, in verband met de hoge energiekosten, heeft zelf geen adressenlijst of namen van mensen die wel een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Die mensen kunnen zichzelf melden. “Maar dan moet je het wel weten.”


Via de Voedselbank

Een deel van de flyers is meegegaan in de tassen van de Voedselbank en ze liggen in kerken en moskeeën, in wijkcentra en op andere plekken waar mensen komen. Ook via medewerkers van welzijnsinstelling ZorgDat en de gemeente wordt het noodfonds kenbaar gemaakt.


Afgelopen week zijn de eerste twintig bonnen uitgegeven van 50 tot 100 euro, voor alleenstaanden en huishoudens. De bonnen kunnen worden gebruikt om boodschappen mee te doen, zodat er geld is om de hoge energierekening te betalen. “We beginnen voorzichtig, want we zijn ook afhankelijk van wat we binnenkrijgen.”


In twee maanden tijd is dat al meer dan 10.000 euro. “Vandaag kreeg ik van een van de kerken nog 1000 euro.” Het geld is inderdaad vooral afkomstig van kerken, aldus Van der Kolk, en van particulieren.


Energiebelasting

Het idee werd geboren toen hij berichten las over dit soort projecten elders in Nederland, waarbij mensen die de verlaging van de energiebelasting niet nodig hebben, werd gevraagd geld over te maken voor degenen die juist wel in de problemen komen.

“Er is meer geld nodig. We willen graag naar 20.000 tot 25.000 euro toe”, zegt Van der Kolk. “Er zijn veel alleenstaanden en huishoudens die een minimaal inkomen hebben.

Daar willen we graag iets voor doen.” Van der Kolk en de anderen van het noodfonds gaan nu ook bedrijven en organisaties benaderen om geld bij te dragen. “Ik verwacht dat we daar wel hulp van kunnen krijgen.” (0822)

(Bron: De Stentor)

Harderwijk geeft warmte

Kerken starten noodfonds ter compensatie van de energiekosten

Om Harderwijkers en Hierdenaren met een laag inkomen tegemoet te komen in hun sterk gestegen energiekosten starten de gezamenlijke kerken en moskeeën, de gemeente Harderwijk en Zorgdat met het Noodfonds compensatie energiekosten.


In Harderwijk kwam het initiatief uit kringen van onze eigen Protestantse Gemeente. De opzet is dat mensen die hun 400 euro belastingvoordeel niet zelf nodig hebben, dit bedrag geheel of deels schenken aan stadgenoten die hun fors gestegen energienota’s niet kunnen betalen.


De regering compenseert elk Nederlands huishouden dit jaar wegens de sterk gestegen energiekosten met ongeveer 400 euro korting op de energiebelasting. Die wordt, enigszins onzichtbaar, uitgekeerd via een verlaging van de energiebelasting. Veel mensen zullen deze 400 euro zelf eigenlijk niet nodig hebben, bijvoorbeeld doordat hun voordelige energiecontract voorlopig nog doorloopt of doordat ze met zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen hun energiekosten laag weten te houden.


De Harderwijkse kerken en moskeeën gaan deze ‘overnodige’ bedragen nu, in navolging van andere gemeenten, inzamelen in een noodfonds voor compensatie energiekosten. Onder het motto ‘Harderwijk geeft warmte’ roepen zij de Harderwijkers en Hierdenaren op hun 400 euro of elk ander bedrag te storten op bankrekening NL95 RABO 0128 4730 02 t.n.v. Stichting Zorgdat onder vermelding van 'Harderwijk geeft warmte'. Stichting Zorgdat (met ANBI-status) regelt het beheer en de steunaanvragen. Aanvragers worden geholpen door middel van tegoedbonnen voor een supermarkt, er wordt geen cash geld gegeven.


Aanvragen hiervoor (ook voor niet-kerkleden uit uw omgeving!) kunnen worden gedaan bij diaken Janny Bast, (M: 06-20 14 22 59 of jannybast@solcon.nl of bij Derk Rougoor, M: 06-20 23 08 48 of  via derkrougoor@hotmail.com.


Wij roepen u op ruimhartig van dit noodfonds gebruik te maken, als schenker of als aanvrager. (0822)

Jan van der Kolk

Werkgroep noodfonds energie

M: 06-20 41 16 88 of kolkjan@solcon.nl

Inzamelingsactie bij de Jumbo in Harderwijk

De Voedselbank Harderwijk heeft zaterdag 25 juni jl. een inzamelingsactie gehouden bij de supermarkten van de Jumbo in Harderwijk in de wijken Drielanden en Stadsweiden. Het werd bij deze vestigingen een groot succes.


In Drielanden zijn 60 bananen dozen vol met artikelen en 50 dozen bij de Jumbo in Stadsweiden gedoneerd. (0622)


Hiervoor onze hartelijke dank.

Drie gedecoreerden bij De Voedselbank Harderwijk - Ermelo - Putten

Tijdens de Algemene Gelegenheid lintjesregen, op dinsdag 26 april jl. ontvingen 3 vrijwilligers van De Voedselbank Harderwijk - Ermelo - Putten een Koninklijke Onderscheiding. Zij werden benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Van Schaik van Harderwijk verraste de gedecoreerden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk in Harderwijk en in Putten werd dat gedaan door burgemeester Lambooij.


 • Mevrouw Jos Raaijen-Kanis (70) uit Harderwijk werd Koninklijk onderscheiden vanwege haar verdiensten als  vrijwilligster bij de Oude Synagoge voor dak- en thuislozen. Tevens is zij chauffeur en bestuurslid van Buurtbus Vereniging Harderwijk en is zij vrijwilligster bij de Stichting Voedselbank Harderwijk. Daarnaast is er sprake van langdurige mantelzorg voor meerdere gezinsleden.


 • De heer Wim van der Linden (72) uit Harderwijk werd Koninklijk onderscheiden vanwege zijn vele functies die hij heeft bekleed bij de Petrakerk. Hij was diaken, scriba en wijkouderling. Thans werkt hij nog voor enkele uren per week als kringleider. Daarnaast is hij als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Gave en verricht hij werkzaamheden bij de Stichting Voedselbank Harderwijk. Ook is hij nog actief als deputaat administratieve ondersteuning van de Classis Harderwijk van de Gereformeerde Kerken. Voor de Gereformeerde Basisschool Fontanus was hij in het verleden drie jaar voorzitter.


 • De heer Jelmer Beukema (76) uit Putten wordt gekenmerkt door zijn tomeloze en kordate inzet voor de minderbedeelden in de samenleving. Ook hij kreeg een Koninklijke onderscheiding. “U bent mantelzorger voor uw zoon (die weduwnaar is) en zijn vier kinderen. Dat ziet u als vanzelfsprekend en doet u onvoorwaardelijk. U voelt dat wellicht niet zo, maar dat is toch een zware verantwoordelijkheid”, geeft burgemeester Lambooij van Putten aan. “Ik vind het dan ook heel bijzonder dat u naast uw zorgtaken kans ziet om u volop in te zetten voor de mensen die het tempo van onze hectische samenleving niet altijd kunnen bijbenen. U bent actief betrokken geweest bij onder andere de Gereformeerde kerk, het Diaconaal Platform Putten, Inloophuis ‘t Hart van Putten, de Voedselbank en Welzijn Putten.” (0422)

De Voedselbank deelt soms producten uit na de houdbaarheidsdatum

Op verpakte levensmiddelen staat altijd een houdbaarheidsdatum:

 • THT: dit staat op de meeste producten en geeft aan dat de producent de kwaliteit garandeert tot en met deze datum. De THT wordt gebruikt bij droge kruidenierswaren en de meeste gekoelde producten die op een aangegeven temperatuur moeten worden bewaard.


 • TGT: dit staat op zeer kort houdbare producten zoals vers vlees, verse kip, verse vis en dagverse zuivel. Deze producten moeten worden bewaard bij 0 - 4° Celsius. Geadviseerd wordt om producten na deze datum niet meer te eten in verband met mogelijk bederf.


Mogen producten na de aangegeven datum nog worden uitgedeeld?

 • Bij TGT is al aangegeven dat dit kwetsbare producten zijn en mogen dus na de TGT niet meer worden uitgedeeld omdat de voedselveiligheid niet kan worden gegarandeerd.


Bij THT ligt dit anders:

 • Producten die gekoeld bij 7° Celsius moeten worden bewaard mogen na verstrijken van de datum niet meer worden uitgedeeld.


Producten die niet-gekoeld kunnen worden bewaard (de droge kruidenierswaren) mogen onder voorwaarde na het verstrijken van de THT worden uitgedeeld. Dit mag omdat de kwaliteit, afhankelijk van het soort product, langzaam terugloopt maar geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert. (Verder lezen, ook in meerdere talen)

Nieuwsbrief februari 2022

Nieuwsbrief oktober 2021

Nieuwsbrief april 2021

Nieuwsbrief februari 2021


GOOI NIET ONNODIG

VOEDSEL WEG!


THT betekent:

Tenminste Houdbaar Tot … Producten met een THT datum kunnen vaak nog lang probleemloos gegeten worden.


TGT betekent:

Te Gebruiken Tot …

Deze datum geldt voor bederfelijke producten en kunnen na de datum beter niet meer gegeten worden.


Richtlijnen van de kwaliteit
bij THT en/ of TGT.
Een flyer in meerdere talen


Houdbaarheidstabel Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit


Enkele cijfers over voedselverspilling in Nederlandse huishoudens (2021):


Nederlandse huishoudens verspilden in 2020 gemiddeld

34,3 kg eten per persoon per jaar aan vast voedsel (inclusief dikke vloeistoffen en zuivel).


Dat is een daling van 17% ten opzichte van 2016 (41,2 kg) en 29% ten opzichte van 2010 (48,0 kg)


ETEN BEWAREN

Hoelang kun je een geopend product bewaren? Wat is de beste bewaarplek voor je eten en drinken (de koelkast, vriezer of voorraadkast)?

En hoe herken je bederf?


In deze online Bewaarwijzer vind

je het bewaaradvies van meer

dan 2.000 producten.

Inclusief handige bewaartips.