OGB Design OGB Design OGB Design

Aanmelden voor een voedselpakket

Wie komt in aanmerking?

Wat is de procedure

Spelregels

Kleding en andere materialen

Privacy


• Aanmelden voor een voedselpakket                                          

M: 06- 43 93 09 24 of klanten@VoedselbankHarderwijk.nl

Wie komt in aanmerking?                                                    

De voedselpakketten die De Voedselbank ter beschikking stelt, zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die korte of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. Ze zijn NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben.


Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket wordt naar het leefgeld gekeken, dat de aanvrager te besteden heeft. Met leefgeld bedoelen we het bedrag dat overblijft nadat alle vaste lasten van het inkomen zijn afgetrokken.


U berekent het leefgeld door de inkomsten, zoals loon, AOW, WAO, WW, enz, en diverse toeslagen bij elkaar op te tellen. En dan daarvan de vaste lasten af te trekken. Vaste lasten zijn huur, gas/water/licht, verzekeringen, aflossing van schulden enz. Het  bedrag dat overblijft noemen we het leefgeld.


• Criteria met ingang van 1 januari 2024 verruimd

In een extra Algemene Ledenvergadering is besloten om met de criteria te verruimen. Besloten is om het normbedrag per persoon te verhogen als compensatie voor de stijging van de kosten van het levensonderhoud.

De energiekosten meegenomen worden via de berekening die we nu al toepassen.

Daarnaast is besloten om het basisbedrag per huishouden te verhogen.


De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan voor:

• 1 persoon:

• 2 personen:

• 3 personen:

• 4 personen:

• 5 personen:

• 6 personen:

€ 315,00

€ 430,00

€ 545,00

€ 660,00

€ 775,00

€ 890,00


De Voedselbank Harderwijk hanteert voor het berekenen van het leefgeld de algemene richtlijnen van de Vereniging Voedselbanken Nederland. Voor een toelichting op die berekening klik hier.

Wat is de procedure?

Wanneer u vermoedt dat u voor een voedselpakket in aanmerking komt, dan kunt u bellen met of mailen naar De Voedselbank.

(zie ook contact)

De procedure verloopt als volgt:

 1.  Een vrijwilliger van De Voedselbank neemt contact met u op om een afspraak te maken bij u  thuis voor een intakegesprek.
 2.  De vrijwilliger neemt samen met u de financiële situatie door. Hij of zij kan u vragen
   naar onder andere de volgende documenten:
 •  Recente maandspecificatie van het Loon en of de Uitkering
 •  Beschikking van de Belasting van de Huur- en Zorgtoeslag en Kind Gebonden Budget
 •  Vaste Lasten zoals: kosten energie, water en premie van de Ziektekostenverzekering
 •  Voorlopige teruggaven van de belasting
 •  Eventuele schulden en de maandelijkse aflossingen daarop
 1.  Aan de hand van bankafschriften (aaneengesloten over de afgelopen 3 maanden)
   kunt u inzage geven in bovenstaande gegevens.
 2.  De vrijwilliger maakt hiervan een verslag en geeft dat aan De Voedselbank.
 3.  Op grond van dit verslag beslist De Voedselbank of u in aanmerking komt.
   U krijgt van De Voedselbank te horen waar u het eerste pakket kunt ophalen.
 4.  U krijgt dan een brief en een pasje met een nummer.
 5.  Er wordt een bepaalde periode afgesproken: bijvoorbeeld 3 of 6 maanden.
   Dat is  afhankelijk van de situatie.
 6.  U krijgt bij De Voedselbank een waarschuwing wanneer uw termijn bijna verstreken is.
 7.  U moet zich zelf weer aanmelden als u langer van De Voedselbank gebruik wilt  maken.
 8.  De vrijwilliger neemt dan opnieuw contact met u op.

Spelregels

Een voedselpakket is een noodoplossing. Je kunt er niet een hele week van eten, het is een aanvulling. De inhoud wisselt, omdat De Voedselbank ook weer afhankelijk is van wat ze krijgt. Elke week wordt een zo voedzaam mogelijk pakket samengesteld.


1. Een pakket is tijdelijk

In principe is een pakket een tijdelijke ondersteuning. Het is belangrijk dat u alles in het werk stelt om er zo snel mogelijk van af te komen.


2. Het pasje is belangrijk

U hoeft het pakket niet persoonlijk op te halen, iemand anders mag het voor u ophalen. Wel moet degene die het ophaalt altijd het pasje kunnen laten zien.


3. Niet opgehaald? Geen pakket meer!

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoede grens.

De Voedselbank kan maar een beperkt aantal mensen helpen. We verwachten dan ook dat iedereen elke week zijn pakket ophaalt, of door iemand anders laat ophalen.

Helaas blijven er soms niet-opgehaalde pakketten over op de uitgiftepunten.

Veel mensen spannen zich in om wekelijks het pakket klaar te maken. Daarom hanteren wij de regel: als mensen twee keer het pakket zonder bericht van afmelding niet hebben opgehaald, dan worden de namen van de lijst gehaald. Er kan wel opnieuw een aanvraag worden ingediend. Laat het dus niet zover komen!

Kleding en andere materialen

Er zijn voor klanten van De Voedselbank een aantal mogelijkheden om kleding op te halen.


In Harderwijk

Deelnemers van De Voedselbank van het uitdeelpunt in Harderwijk kunnen voor een gering bedrag, kleding uitzoeken bij het Leger des Heils, Kennedylaan 56 in Harderwijk. Openingstijden: maandag en vrijdag van 09:30 tot 13:30 uur en de woensdag van 09:30 tot 11:30 uur. Tijdens onze openingstijden is er ook gelegenheid voor een kopje koffie/ thee en/ of een praatje. Iedereen is welkom in onze huiskamer!

Op vrijdag hebben we rond 12:00 uur heerlijke, vers gemaakte soep.


In Putten

Deelnemers van De Voedselbank van het uitdeelpunt in Putten kunnen met hun pasje gratis kleding uitzoeken in de winkel van SOS Kinderdorpen, Brinkstraat 61, elke week op maandag van 13:30 tot 16:00 uur, woensdag van 09:00 tot 12:00 uur en op de eerste zaterdag van de maand van 09:00 tot 11:30 uur.

Privacy

Voor De Voedselbank verandert er met de nieuwe wet eigenlijk niets. We gaan altijd heel vertrouwelijk om met de gegevens van klanten.


We geven deze nooit door aan derden zonder overleg. We werken vaak met nummers. Jarige Job krijgt data door van jarigen, maar nooit namen. Ook andere instanties kunnen niet bij ons terecht voor informatie over personen.  Lees hier ons privacyreglement dat we opgesteld hebben n.a.v. de drukte die over de nieuwe wet is ontstaan.
Aanmelden voor

een voedselpakket via:

M: 06- 43 93 09 24 of

klanten@VoedselbankHarderwijk.nlVoor de inwoners van Harderwijk:

 1. ZorgDat, hulp bij thuisadministratie
 1. Financieël Trefpunt Harderwijk
  MFC de Roef
  Middelste Wei 4

  3844 HT  Harderwijk
  T: (088) 784 64 64
  Spreekuur:
  - dinsdag: 09:00 - 10:00 uur
 2. Gemeente Harderwijk, schulddienstverlening
 3. Steunpunt FenS
  - eerste hulp bij ... schulden


Voor de inwoners van Ermelo:

 1. Een platform dat helpt bij het vinden van werk
 2. SchuldhulpMaatje Ermelo
 3. Gemeente Ermelo-Sociale dienst
 4. Steunpunt Financiën Ermelo
  Welzijn Ermelo
  Raadhuisplein 2
  3851 NT  Ermelo
  Spreekuur:
  - donderdag 10:00 - 12:00 uur


Voor de inwoners van Putten:

 1. Gemeente Putten
 1. Putten voor Elkaar
 2. De diaconieën van de kerken
 3. Humanitas Noord-Veluwe
 4. Financieël Café Putten
  Stroud
  Brinkstraat 91
  3881 BP  Putten
  Dinsdag van 17:30 tot 18:30 uur
  Woensdag van 09:30 tot 12:00 uur
  Op afspraak via (088) 784 64 64


Voor Harderwijk, Ermelo en Putten

MEE - Maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk voor mensen met een beperking, ouderen of chronische ziekten

- Inloopspreekuur in Harderwijk:
- dinsdagochtend van 09:00 - 12:00 uur

in De Aanleg - Albert Verweijplein 30


Overige contactgegevens:

T: (055) 526 92 00 of

E:  info@meeveluwe.nl


I: Mee - Harderwijk

I: Mee - Ermelo

I: Mee - Putten


Het kan iedereen overkomen

Dit had hij tien jaar terug niet kunnen bedenken, zegt een nu 51-jarige man die inmiddels anderhalf jaar wekelijks zijn pakket afhaalt aan de Nobelstraat. Hij was in Elburg zelfstandig ondernemer ‘in de textiel’ toen hij door een scheiding zijn bedrijf op moest delen. Zijn inkomsten zakten weg, hij kon de hypotheek niet meer betalen en was aangewezen op de daklozenopvang in Harderwijk. ,,En dan moet je alles weer vanaf het begin opbouwen.’’

Hij heeft nu een huurappartementje in Harderwijk en zit ‘in een opgaande situatie', maar een baan zit er - in samenspraak met zijn hulpverleners - voorlopig niet in. ,,Ik ben heel blij met de voedselbank. Wat we krijgen is een behoorlijk bedrag aan boodschappen.’’


KLIK HIER VOOR AFSPRAKEN TUSSEN U EN ONZE VOEDSELBANKEN


 Klik op Steffie ---->