OGB Design OGB Design OGB Design
Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten en de ANBI-beschikking
De Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten beschikt over ANBI-status
(nr.: 67967). Dit betekent dat wij volledig vrijgesteld zijn van "schenkbelasting en erfbelasting", oftewel, de belasting die anders betaald zou worden met betrekking tot uw donaties.

Wij zijn per 1 januari 2014 wettelijk verplicht de volgende informatie te publiceren:
Statutaire naam instelling: Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten
Fiscaal nummer: 817175933
K.v.K. Nummer: 08151741
IBAN: NL79 RABO 0161 4018 80.

Contact gegevens
Internetadres: www.voedselbankharderwijk.nl
E-mail: info@voedselbankharderwijk.nl
Post- en bezoekadres: Nobelstraat 7, 3846 CE, Harderwijk.

Bestuurssamenstelling (per 05-06-2023)
Voorzitter: de heer C. van Woerkom
Secretaris: de heer H. van de Wassenberg
Penningmeester: de heer B. van Winkoop
Algemeen bestuurslid: de heer W. Pastoor
Bestuurslid voor Ermelo en Putten: de heer H. van Hemel.

Algemeen coördinator van De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten belast met de operationele  leiding van de organisatie
Mevrouw Antoinette Walenberg.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is dat er geen beloning bestaat. De Stichting betaalt geen salarissen en werkt alleen met vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen onkostenvergoeding
(download hier het declaratieformulier).

Financiën
De Stichting verricht op geen enkele wijze commerciële activiteiten om haar doel te bereiken. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door vrijwillige donaties.

De Stichting heeft als doelstelling
a.
Het bestrijden van armoede in de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten door het
bieden van voedsel aan personen die over onvoldoende financiële middelen beschikken
b.
Het tegengaan van verspilling van voedsel door het inzamelen van overschotten van
levensmiddelen
c.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Voedselbank tracht haar doelstelling als volgt te bereiken

Leveranciers worden benaderd met de vraag hun overschotten beschikbaar te stellen. De producten worden bij hen opgehaald of ze worden gebracht. Deze worden opgeslagen in de hal aan de Nobelstraat 7 in Harderwijk

Organisaties en particulieren worden benaderd om De Voedselbank financieel te steunen. De jaarlijkse exploitatie van de stichting ligt ongeveer € 60.000,00

Organisaties en particulieren worden gevraagd om producten te leveren, waardoor goed gevuld voedselpakken kunnen worden gemaakt

Via een zorgvuldige screening wordt door onze vrijwilligers geadviseerd of een kandidaat in aanmerking komt voor een voedselpakket. Wanneer een klant in aanmerking komt, krijgt hij een pasje dat voor een bepaalde periode geldig is. Na deze periode volgt een her-intake. Een klant kan maximaal drie jaar gebruik maken van De Voedselbank

De criteria om voor een pakket in aanmerking te komen zijn opgesteld door de landelijke vereniging Voedselbanken.nl

Wekelijks worden pakketten samengesteld en wekelijks worden deze voedselpakketten verstrekt aan de klanten die een pasje gekregen hebben. Met de feestdagen wordt er iets extra’s gedaan

De pakketten worden verzorgd voor klanten in Harderwijk, Ermelo en Putten. Zowel in de gemeente Ermelo als in de gemeente Putten is een uitdeelpunt gevestigd

De Stichting Voedselbank Harderwijk volgt in haar werk de richtlijnen van de Stichting Voedselbanken Nederland en is aangesloten bij het distributiecentrum Arnhem

Daarnaast werkt zij ook samen met voedselbanken in de regio.


Het jaarverslag 2022


Het financieel jaarverslag 2023
De Statuten van de
Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten


Formulier van de Voedselbank
voor publicatieplicht 2023
fondswervende instellingen


De Voedselbank is een ANBI instelling. Hierdoor zijn uw giften aan De Voedselbank aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Voor meer en actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.